Så fungerar fjärrvärme

Istället för att varje radhus, villa, lägenhet, butik, kontor, lagerlokal och skola ska ha varsin värmekälla, arbetar vi efter principen att några stora värmekällor ersätter många små.

Genom att centralisera produktionen och produktionsanläggningarna får vi bättre förutsättningar att till exempel effektivisera användningen av miljöriktiga bio- och returbränslen.

En annan bra sak med att vi sköter uppvärmningen är förstås att du inte behöver lägga tid på det. Du får ett energislag som är fritt från många bekymmer.

Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp. Vatten värms upp i ett värmeverk för att sedan pumpas ut genom ett nät av nedgrävda rör. När det kommer fram till dig förs värmen över till fastighetens egna värmesystem. Det är alltså två separata system som samverkar. Efter att vattnet värmt upp din fastighet går det tillbaka till värmeverket för att återigen värmas upp och skickas ut i fjärrvärmenätet.

En film om fjärrvärme

Fjärrvärmeanslutning till fast pris

Uppfyller din villa vissa förutsättningar har vi ett fast pris för en färdig installation av fjärrvärme.

  • Underhållsfritt
  • Skonsamt för miljön
  • Prisvärt
Läs mer om vårt villakoncept