Fjärrvärmeanslutning av villor

Fjärrvärme är ett bekvämt, prisvärt och miljövänligt sätt att värma upp sitt hem. Ligger din fastighet inom eller i närheten av vårt fjärrvärmenät är förutsättningarna goda för att en fjärrvärmeanslutning ska vara möjlig ur ett ekonomiskt och praktiskt perspektiv.

Har du dessutom redan ett vattenburet värmesystem i din villa är det förhållandevis enkelt att genomföra konverteringen till fjärrvärme. Då byts befintlig värmepanna ut mot en fjärrvärmecentral och genom ledningar som grävs ner på tomt och till existerande fjärrvärmeledning kopplas fastigheten in på fjärrvärmenätet.

Som tillval erbjuder vi demontering och bortforsling av befintlig värmepanna samt konvertering till vattenburet system från exempelvis direktverkande el.

Efter inkommen beställning är din fastighet i normalfallet ansluten till fjärrvärmenätet inom två månader.

Pris och förutsättningar

Fjärrvärmepaket med maximalt ROT-avdrag:  128 000 kr
Före ROT-avdrag  144 500 kr

(Samtliga priser anges inklusive moms och är giltiga t o m 2018-12-31.)

Detta ingår:

  • Anslutning till fjärrvärmenätet.
  • Fjärrvärmeväxlare inkl. installation.
  • Grovåterställning av tomtmark, dock ej finåterställning ex asfalt, plattor, gräs, rabatter.
  • Inställning av fjärrvärmeväxlare och utbildning i dess funktioner (vid överlämnande).
  • Garanti på fjärrvärmeväxlaren i 4 år.
  • Inomhusledning upp till 2 meter.

Förutsättningar för ovanstående pris:

  • Fjärrvärmeledning i gatan utmed fastigheten.
  • Ledningsdragning på tomtmark max 25 meter.
  • Vattenburet värmesystem i fastigheten.
  • Bergschakt ingår ej.
Vid avvikelse från dessa förutsättningar offereras annat pris för anslutningen om önskemål finns.

Placering på ytterfasad frigör utrymme och ger trygghet

Fjärrvärmeväxlaren är i ett behändigt format och kan med fördel placeras på ytterfasaden med en kåpa som skydd. Det finns även möjlighet att få kåpan färganpassad för att bättre smälta in i omgivningen. Någon förvaring för bränslen behövs inte och inte heller någon varmvattenberedare. Att växlaren placeras utomhus innebär även en trygghet för dig som kund och minimerar risken för skador vid en eventuell läcka.

Tillval

Demontering och bortforsling befintlig oljepanna:  
7 500 kr

Demontering och bortforsling befintlig oljetank ovan mark:  
7 900 kr

Demontering och bortforsling befintlig oljetank under mark:  
Offereras separat

Demontering och bortforsling befintlig elpanna:  
4 300 kr

Konvertering av elradiatorer (prisexempel):  
7 000 kr/radiator

Inomhusledning utöver 2 meter:  
2 200 kr/m

Inomhusgivare inkl installation:
4 300 kr

Delar av de angivna priserna berättigar till skattereduktion för ROT-arbeten, förutsatt att övriga av Skatteverkets villkor uppfylls.

Vad blir din kostnad?

Räkna ut din totala kostnad per år för uppvärmning och varmvatten med fjärrvärme. Dra i reglaget för att ställa in din energiförbrukning nedan.

Om du inte vet din förbrukning kan du välja något av exempelhusen i menyn. Observera att detta är ungefärliga värden och kan variera beroende på antal familjemedlemmar, om huset är tilläggsisolerat etc.

Fast kostnad per år

0 kr

Rörlig kostnad per år

0 kr

Total kostnad per år

0 kr*

Alla priser anges inklusive 25% moms och är beräknade enligt 2019 års prislista.

Uträkning på årskostnad