< tillbaka

Hur fastställs abonnemangs/anläggningseffekten?

  • Storleken på den fasta avgiften beror på hur hög abonnemangs/anläggningseffekten är.
  • Abonnemangs/anläggningseffekten mäts regelbundet med hjälp av fjärravläsning.

Abonnemangseffekten för Prislista Bas och Fast

Effektavgiften i Prislista Bas och Fast baseras på kundens maximala effektuttag som normalt uppträder vid -5ºC utomhustemperatur. 

Vid nyanslutning sätts en abonnemangseffekt baserad på uppgifter från kunden. Om det visar sig vid nästkommande effektmätning att abonnemangseffekten har ändrats med ±10 % justeras den. Denna mätning och justering görs sedan kontinuerligt en gång om året.