< tillbaka

Hur fastställs abonnemangs/anläggningseffekten?

  • Storleken på den fasta avgiften beror på hur hög abonnemangseffekten är.
  • Abonnemangseffekten mäts årligen med hjälp av fjärravläsning.
  • Om det uppmätta värdet ligger inom ±10 % avvikelse sker ingen ändring av abonnemangseffekten.

Abonnemangseffekten

Fjärrvärmepriset består av en rörlig del och en fast del. Den fasta delen grundar sig på en abonnemangseffekt som ska motsvara den maximala timmedeleffekten vid en utomhustemperatur på -5°C och den anges i kW. Abonnemangseffekten ska spegla kundens procentuella andel av den totala belastningen på fjärrvärmens produktions- och distributionsanläggningar. Att -5°C valts är för att få en tillräckligt lång och tillförlitlig period med värmelast, vintermedelvärdet för Mälardalsregionen är nämligen -4,6°C.

Abonnemangseffekten beräknas utifrån fastighetens effektuttag vid olika utetemperaturer. Effektuttaget mäts med hjälp av fjärravläsning under en mätperiod på minst tre veckor under vinterhalvåret (nov-mars). Under mätperioden ska minst 20 % av dygnsmedeltemperaturen vara mellan 0°C och -10°C. Abonnemangseffekten fastställs genom att effektbehovet vid -5°C räknas fram utifrån mätdata på fastighetens effektuttag under mätperioden.

Om mätningen visar på ett förändrat effektbehov med ±10 % eller mer, ändras abonnemangseffekten till uppmätt värde. Ligger det uppmätta värdet inom ±10 % avvikelse ändras inte abonnemangseffekten. Retroaktiv reglering av debiterade avgifter tillämpas inte. Aktuell effektnivå finns angivet på din faktura.

För bostäder och andra typer av verksamheter med aktivitet under alla veckans dagar baseras abonnemangseffekten på effektuttaget under både vardagar och helger. För övriga baseras abonnemangseffekten normalt på effektuttaget under vardagar.