Fjärrvärmepriser 

Fast avgift (effektavgift) 4 856 kr/år
Rörlig avgift (energiavgift)* 65,62 öre/kWh
(vilket motsvarar 656,20 kr/MWh)

 Prislista 2020

* På våra prislistor har vi angett priset i enheten öre/kWh. Detta har vi gjort för att du lättare ska kunna jämföra ditt energipris med priset för el.

Fast avgift (effektavgift)

Rörlig avgift (energiavgift)

Våra fasta kostnader kommer framförallt från den fasta kostnaden som vi betalar, enligt avtal, till vår leverantör av värme, Söderenergi. Den ska i sin tur täcka deras fasta kostnader.

Till andra fasta kostnader räknar vi personal, administration, drift och underhåll samt avskrivningar. 

Vårt ledningsnät och våra anläggningar med exempelvis pumpar mm kostar att bygga ut och underhålla vilket också är en stor post i de fasta kostnaderna. Det är dessutom en post som är viktig för att ge en god leveranssäkerhet av värme till dig som kund, speciellt när du verkligen behöver den.

För att ge er som kund ekonomiska incitament till att spara energi har vi valt att ta ut en lägre fast avgift än vad vi själva har som kostnad. Vi skulle egentligen behöva ha en fast avgift på 55% för att få täckning för våra egna fasta kostnader, men vi tar i snitt endast ut 28% i fast avgift från våra privatkunder.

Till skillnad från den fasta avgiften är den rörliga avgiften direkt relaterad till din energi-användning. Du kan själv påverka din årskostnad genom att spara energi.

45% av våra kostnader är rörliga kostnader som till största del kommer från inköp av den värme vi levererar till dig som kund. Den värme vi själva producerar kostar också och den rörliga avgiften ska framförallt täcka våra kostnader för bränslen men även för skatter, transporter och lagerhållning.

Ansök om Autogiro

Fyll i blanketten nedan för att ansöka om autogiro. Skriv under och skicka in.

 Blankett för ansökan om autogiro 

Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme har tagit fram Prisdialogen för att stärka dialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Avsikten är att välinformerade kunder samt leverantörer som öppet redovisar sina prisändringar ska skapa en väl fungerande värmemarknad.
Läs mer på Prisdialogens hemsida.

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen som trädde i kraft 1 juli 2008 ger dig som kund rätt att vid prisförändringar på fjärrvärme begära förhandling. Om du finner prisförändringen oskälig kan du begära förhandling senast 3 veckor efter att du har fått information om förändringen. Om du efter förhandlingen fortfarande inte är nöjd kan du begära medling hos Fjärrvärmenämnden senast 3 veckor efter att förhandlingen är avslutad. Om inte heller medlingen leder fram till en överenskommelse har du rätt att säga upp avtalet. Läs mer om detta hos Fjärrvärmenämnden.