I Röret

Vår kundtidning I Röret kommer ut två gånger per år och skickas ut till alla våra kunder. I tidningen informerar vi om viktiga saker i fjärrvärmebranschen och om Södertörns Fjärrvärme, men vi berättar också om intressanta kunder och om våra anställda.

 

I Röret nr 2 2017
Genom att ta tillvara på samhällets spill och omvandla det till energi är vår fjärrvärme är en stor och viktig del i kretsloppet. 
I Röret nr 1 2017
Vi berättar om ett spännande projekt där vi tittar på en helt ny kombinationslösning för produktion av värme och kyla.
Vi berättar också om hur vi arbetar med socialt ansvarstagande.
I Röret nr 2 2016
Fjärrvärmekunderna är sanna klimathjältar - genom att omvandla avfall till värdefull energi gör vi samhället en miljötjänst.
Möt också en trio nya chefer hos oss på Södertörns Fjärrvärme och hör vad de har för tankar och visioner för framtiden. 
I Röret nr 1 2016
Ett extra tjockt nummer med tema miljö och hållbarhet. Läs om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och hur vi på olika sätt arbetar för att bidra till en bättre miljö.
I Röret nr 2 2015
Många av våra kunder efterfrågar en fjärrvärmecentral som tar mindre plats. Läs om hur "Spinkis" kom till världen. 

I Röret nr 1 2015
Att underhålla ett stort fjärrvärmenät kräver mycket planering. Läs om vilket arbete som ligger bakom den utmanande uppgiften.

I Röret nr 2 2014
Läs om hur våra största kunder får möjlighet att påverka prissättningen genom den nystartade Prisdialogen.
I Röret nr 1 2014
SL-depån i Norsborg och Kungens Kurva shopping center är två stora byggprojekt i våra kommuner - båda två har valt fjärrvärme som uppvärmningsform.

I Röret nr 2 2013
Samfällighetsföreningen Morgonvägen har haft serviceavtal hos Södertörns Fjärrvärme i många år. Hur fungerar våra serviceavtal i praktiken?