Norsborg

Orsak: Start: Slut:
Inkoppling av ny ledning 2018-12-18 09:00 2018-12-18 12:00
Avtal  Fastighet Mätaradress
01172.02 Kv Hirden 6 Norrskogsvägen 42
01173.03 Kv Hirden 10 Norrskogsvägen 34
01174.03 Kv Hirden 4 Norrskogsvägen 46
01175.01 Kv Hirden 3 Norrskogsvägen 48
01176.01 Hirden 2 Norrskogsvägen 50
01177.01 Kv Hirden 5 Norrskogsvägen 44
01178.03 Kv Hirden 13 Hirdvägen 1
01179.03 Kv Hirden 14 Hirdvägen 3
01180.03 Kv Hirden 15 Hirdvägen 5
01181.01 Kv Hirden 16 Hirdvägen 7
01182.03 Kv Hirden 17 Hirdvägen 11
01183.01 Kv Hirden 18 Hirdvägen 13 
01184.03 Kv Hirden 19 Hirdvägen 15
01185.01 Kv Hirden 20 Hirdvägen 17 
01186.02 Kv Hirden 21 Hirdvägen 19
01187.01 Kv Hirden 22 Hirdvägen 21 
01188.05 Kv Hirden 23 Hirdvägen 23
01189.02 Kv Hirden 24 Hirdvägen 25
01190.02 Kv Hirden 25 Hirdvägen 27 
01191.07 Kv Hirden 26 Hirdvägen 29
01192.02 Kv Hirden 27 Hirdvägen 31
01193.04 Kv Hirden 28 Hirdvägen 33
01194.01 Kv Hirden 29 Hirdvägen 35 
01195.01 Kv Hirden 30 Hirdvägen 37 
01196.01 Kv Hirden 31 Hirdvägen 39 
01197.01 Hirden 32 Hirdvägen 41 
01198.03 Hirden 33 Hirdvägen 43 
01199.03 Kv Hirden 34 Hirdvägen 45 
01200.01 Kv Hirden 35 Hirdvägen 12
01201.01 Kv Hirden 36 Hirdvägen 10 
01202.04 Kv Hirden 37 Hirdvägen 6 
01203.05 Kv Hirden 38 Hirdvägen 4
01204.01 Kv Hirden 39 Hirdvägen 2 
01147.03 Kv Norrskogen 19 Norrskogsvägen 98
01148.01 Kv Norrskogen 20 Norrskogsvägen 96
01149.02 Kv Norrskogen 21 Norrskogsvägen 94
01150.02 Kv Norrskogen 22 Norrskogsvägen 90
01151.02 Kv Norrskogen 23 Norrskogsvägen 88
01152.02 Kv Norrskogen 24 Norrskogsvägen 86
01153.02 Kv Norrskogen 25 Norrskogsvägen 84
01154.02 Kv Norrskogen 26 Norrskogsvägen 82
01155.02 Kv Norrskogen 27 Norrskogsvägen 80
01156.02 Kv Norrskogen 28 Norrskogsvägen 78
01157.03 Kv Norrskogen 29 Norrskogsvägen 76
01158.02 Kv Norrskogen 30 Norrskogsvägen 74
01159.05 Kv Norrskogen 31 Norrskogsvägen 72
01160.02 Kv Norrskogen 32 Norrskogsvägen 70
01161.02 Norrskogen 33 Norrskogsvägen 68
01162.03 Norrskogen 34 Norrskogsvägen 66
01163.04 Norrskogen 35 Norrskogsvägen 64
01164.03 Kv Norrskogen 36 Norrskogsvägen 60
01165.02 Norrskogen 37 Norrskogsvägen 58
01166.04 Norrskogen 38 Norrskogsvägen 56
01167.04 Hirden 12 Norrskogsvägen 30 
01168.02 Hirden 11 Norrskogsvägen 32
01169.05 Hirden 9 Norrskogsvägen 36
01170.03 Hirden 8 Norrskogsvägen 38
01171.01 Kv Hirden 7 Norrskogsvägen 40