Vårby Gård

Orsak: Start: Slut:
Omläggning 2017-08-21 00:00 2017-08-21 15:00
AVTAL FASTIGHET MÄTARADRESS
00174.03 Kv Bäckgården 8 Vårby Allé 18, (Centrum) 
00197.02 Vårbackaskolan 2 Vårbackavägen 2, Vårby Gård
00198.02 Vårbackaskolan 2 Vårbackavägen 4, Vårby Gård
00232.09 Huddinge Vårby Gård 3:7 Vårby Allé 21
00233.01 Vårgården 1 Vårby Allé 5, Vårby Gård kyrka
00804.02 Huddinge Vårby Gård 3:3 Vårby Allé 15
00860.02 Huddinge Vårby Gård 3:1 Vårby Allé 11
00886.05 Huddinge Vårby Gård 3:5 Vårby Allé 19 A
00915.01 Vårby Gård 3:2 Vårby Allé 13
00071.02 Kv Björkgården 2 Vårby Allé 26-30, Vårby Gård
00072.03 Kv Björkgården 1, 4 Vårby Allé 32, Vårby Gård
00111.03 Kv Krongården Nygårdsvägen 2, Vårby Gård
02261.02 Vårby Gård 3:7 (del av ) Vårby Allé 23
02977.05 Kv Almgården 1 Vårbackavägen 3 A, Vårby Gård
02978.07 Kv Almgården 2 Vårbackavägen 3 B, Vårby Gård
03758.01 Vårby Gård 3:12 Vårby Allé 33
04000.02 Almgården 3 Vårbackavägen  3 C