• Kallt i hela huset

  Orsak Åtgärd
  Lågt tyck i värmesystemet. Fyll på vatten i värmesystemet. Titta i instruktions-boken för just din fjärrvärmecentral om du är osäker.  Du finner information om de vanligaste fjärrvärmecentralerna här
  Luft i värmesystemet. Lufta elementen samt kontrollera trycket efter utförd luftning.
  Ingen el till fjärrvärmecentralen. 1. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen.
  2. Kontrollera säkringarna.
  3. Kontakta Södertörns Fjärrvärme.
  Cirkulationspumpen har stannat. 1. Kontrollera säkringarna.
  2. Försök starta pumpen genom att knacka på pumphuset eller hjälp till med skruvmejsel i centrum av pumpen
  3. Kontakta Södertörns Fjärrvärme för eventuellt pumpbyte.
  Utegivaren är trasig. Kontakta Södertörns Fjärrvärme.
 • Kallt i delar av huset

  Orsak Åtgärd
  Luft i värmesystemet. Lufta elementen samt kontrollera trycket efter slutförd luftning.
  Ventilerna på elementen har fastnat. 1. "Motionera" ventilerna.
  2. Kontakta Södertörns Fjärrvärme.
 • Låg temperatur på varmvattnet.

  Orsak Åtgärd
  Temperaturinställningen behöver justeras. Titta i instruktionsboken för din fjärrvärmecentral hur du ställer in rätt temperatur.
  Fel på reglerventil för varmvattnet. Kontakta Södertörns Fjärrvärme för eventuellt byte/service.  
 • Hög temperatur på varmvattnet.

  Orsak Åtgärd
  Temperaturinställningen behöver justeras. Titta i instruktionsboken för din fjärrvärmecentral hur du ställer in rätt temperatur. 
  Fel på reglerventil för varmvattnet. Stäng av varmvattnet och kontakta Södertörns Fjärrvärme.