• Hur fungerar fjärrvärme?

  Fjärrvärme bygger på principen att en stor värmekälla ersätter flera små. Från fjärrvärmeverket transporteras värmen i form av hett vatten till fastigheterna via rör i marken. Vattnet värmer upp fastigheterna och återkommer sedan i avsvalnat skick till värmeverket för ny uppvärmning.

 • Får vi tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?

  I de flesta fjärrvärmecentraler i husen produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmvatten är nästan obegränsat, till viss del beroende på åldern på din fjärrvärmecentral.

 • Är det inte stora värmeförluster i fjärrvärmeledningarna?

  Nej, endast ca 10% av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverk och kund. Samtidigt är själva fjärrvärmeverken mycket effektiva och utnyttjar ofta energi som annars skulle ha gått till spillo.

 • Vad händer om fjärrvärmenätet går sönder?

  Normalt lagas nätet så fort att kunderna inte märker något. Det vatten som strömmar i fjärrvärmenätet är inte det samma som strömmar i varmvattenkranarna respektive i elementen, som har egna slutna system. Tillförlitligheten i fjärrvärmesystemet är mycket stor. Ibland händer det dock att en lagning eller underhåll av ledningarna kräver att vi tillfälligt stänger av värmeleveransen till begränsat antal fastigheter. Då gör vi vad vi kan för att i god tid meddela kunden när avbrottet kommer att ske samt göra avbrottet så kortvarigt som möjligt så att minsta möjliga besvär ska uppstå för kunden.

 • Hur påverkar ett avbrott i fjärrvärmeleveransen min fastighet?

  Under ett avbrott i fjärrvärmeleveransen finns fortfarande kallvatten. Temperaturen i fastigheten kan påverkas då ingen värme levereras, men vad man kan tänka på är att inte öppna fönster och dörrar i onödan för att hålla kvar den värme man har. När det gäller disk- och tvättmaskiner har de idag ofta ett eget uppvärmningssystem för vatten, vilket resulterar i att dessa inte påverkas av ett avbrott i fjärrvärmeleveransen. Är du osäker på vad som gäller för din disk- och tvättmaskin, kontakta leverantören.

 • Vad ska jag tänka på när jag ska byta ut eller installera en fjärrvärmecentral?

  I fjärrvärmenätet transporteras vatten med mycket höga temperaturer och tryck. Därför är det viktigt att följa vissa krav och kriterier när en fjärrvärmecentral ska installeras eller bytas ut. Dessa kriterier har vi samlat i ett dokument - "Krav och förutsättningar för installation av fjärrvärmecentral". Genom att anlita Södertörns Fjärrvärme vid utbyte av fjärrvärmecentral säkerställer du att du får en tekniskt korrekt installation.

 • Vad är det som gör fjärrvärme miljöriktigt?

  Ur ett miljöperspektiv är vår fjärrvärme ett bra val för uppvärmning eftersom den till största delen produceras av bio- och returbränslen. Innan röken släpps ut genom skorstenen passerar den dessutom flera reningsfilter. Ur miljösynpunkt är bio- och returbränslen det bästa bränslevalet – eftersom biobränslen och returbränslen med biologiskt ursprung inte påverkar växthuseffekten. Samtidigt är fjärrvärme resurssnålt.

 • Hur mycket tjänar miljön på att jag byter till fjärrvärme?

  De flesta fjärrvärmeverk eldar idag med biobränslen under mycket kontrollerade former. I många fall återvinns dessutom spillvärme från t.ex. industrier eller energi ur avfall. Det innebär att vi utnyttjar de resurser som annars skulle gått till spillo och klimatpåverkan från uppvärmningen minskar kraftigt.

  Under de senaste två decennierna har fjärrvärmen bidragit till att minska koldioxidutsläppen i Sverige med 11 miljoner ton, vilket motsvarar hela 20% av nuvarande utsläpp i vårt samhälle. I takt med att användningen av fjärrvärme har ökat har användandet av fossila bränslen minskat. Något som i hög grad har bidragit till att Sverige redan har nått miljömålen enligt det internationella Kyotoavtalet. 

 • Om vi går med och blir ”fast” i fjärrvärmen, så höjer ni väl priset när alla är anslutna?

  Visst har både ni och vi gjort en stor investering, men man är aldrig "fast" i fjärrvärme. Det är fullt möjligt att säga upp sitt avtal när helst man önskar (normal uppsägningstid är 3 månader). Som fjärrvärmeföretag är vi beroende av en långsiktig och förtroendefull relation till våra kunder eftersom vi har gjort stora investeringar och inte kan sälja värmen till någon annan än de som finns runt det lokala nätet. Du som kund kan däremot byta till en helt annan uppvärmning. 

 • Hur ofta faktureras jag som fjärrvärmekund?

  Fakturering sker månadsvis med undantag för juli och augusti som debiteras tillsammans.

 • Kan jag betala min faktura via autogiro eller e-faktura?

  Ja, du kan betala din faktura både via autogiro och e-faktura.

  För e-faktura letar du, via din Internetbank, upp listan över de företag som är anslutna till e-faktura. Välj Södertörns Fjärrvärme och fyll i anmälningsformuläret.

  Autogiro anmäler du här på vår hemsida.

 • Vad är skillnaden mellan preliminär och beräknad förbrukning?

  Inhämtning av avlästa mätvärden till fakturering sker varje månadsskifte med undantag för juli-augusti som samfaktureras. Debitering sker i efterskott och grundar sig i normalfallet på Avläst förbrukning.

  Någon gång kan det dock hända att debiteringsgrundande värde saknas eller har brister:

  • Om avläsning inte kunnat ske exakt vid månadsslutet sker en beräkning så att rätt månad får bära sin förbrukning. Denna typ av beräkning följs alltid av en korrigering byggd på verkligt uppmätt förbrukning. Beräkningen görs utifrån tidigare förbrukningsmönster och med hänsyn till utomhustemperatur. På fakturan anges att förbrukningen är Preliminär.
  • Om fel uppstått och mätvärdet uppvisar stora brister sker en beräkning av förbrukningen som blir definitiv. Beräkningen görs utifrån tidigare förbrukningsmönster och med hänsyn till  utomhustemperatur. På fakturan anges att förbrukning är Beräknad.

Ägarbyte

Anmäl ditt ägarbyte genom att fylla i formuläret direkt här på hemsidan.
Du kan också fylla i blanketten nedan och skicka in till oss.

 Blankett för ägarbyte 

Ansök om Autogiro

Fyll i blanketten nedan för att ansöka om autogiro. Skriv under och skicka in.

 Blankett för ansökan om autogiro 

Vår kundtjänst tas om hand av Siv.
Det är ofta hon som svarar på samtal och e-post när du kontaktar Södertörns Fjärrvärme.