Södertörns Fjärrvärme på Huddingedagarna

Den 20 maj fanns vi på plats på Huddingedagarna i Sjödalsparken. Besökarna fick lära sig mer om hur vi har skapat smarta lösningar för att ta tillvara på den energi som finns på Södertörn. Det handlar bland annat om att vi utvinner metangas ur avfall i Sofielund för att skapa fjärrvärme eller hur man i Hammarbyverket använder värmen från avloppsvatten som returvärme.
Det blev en givande dag med många intressanta diskussioner och nya kunskaper.

Tack alla ni som besökte oss!