Ledningsgrupp

Anna Josefsson
VD
Thomas Nordin
Ekonomi & Administration
 
Anders Björklin
Marknad & Försäljning
Mattias Broman
Kundåtagande & Service
Vakant
Projektering & Bygg 
Johan Jansson
Drift & Underhåll

 Styrelse

Ordförande Vice Ordförande  
Lotta Arnesson 
(S)
Botkyrka kommun
Christina Eklund 
(M)
Huddinge kommun
 
Ledamöter    
Anders Byrsenius 
(M)
Botkyrka Kommun 
Roland Gustavsson 
(L)
Huddinge kommun

Tomas Henriksson 
(S)
Huddinge kommun

Gabriel Melki 
(S)
Botkyrka Kommun
Ulrika Snellman
Södertörns Energi

 

Suppleanter    
Karin Andersson 
(S)
Huddinge kommun
Sikander Butt
(S)
Botkyrka kommun
Bo Claesson 
(KD)
Botkyrka kommun
Leif Gunnahr 
(L)
Botkyrka kommun
Eva Karlsson-Paulsén 
(M)
Huddinge Kommun 

Peter Axelsson  
(DP)
Huddinge kommun
Adjungerade    
Christofer Houtkamp 
(Vision)
Personalrepresentant
Stefan Karlsson
(Vision)
Personalrepresentant

Åke Fredriksson 
(S)
Salems kommun
Lena Seger 
(M)
Salems kommun