Aktuella upphandlingar

  • Upphandling av verksamhetssystem

    Upphandlande enhet Södertörns Fjärrvärme AB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med anbud avseende upphandling av ”Verksamhetssystem för mätar- och komponenthantering, validering av mätdata samt debitering inom fjärrvärme- och fjärrkylaverksamhet.

    Läs mer (Tendsign)