Fjärrvärmecentralen ägs av dig som kund. När centralen är äldre än 20 år kan det vara en god idé att byta ut den till en ny modern anläggning.

En modern fjärrvärmecentral är liten och kompakt och har en snabb elektronisk reglering och energisnåla tryckstyrda pumpar. Genom att byta till en modern fjärrvärmecentral får du med största sannolikhet en effektivare och jämnare energiförbrukning.

Anlita Södertörns Fjärrvärme för utbyte av fjärrvärmecentral

När du väljer att köpa din nya fjärrvärmecentral av Södertörns Fjärrvärme får du tillgång till 30 års samlad erfarenhet av fjärrvärme som uppvärmningsform. Du säkerställer därför att du att du får en tekniskt korrekt installation.

Vi lämnar fyra års garanti på installation och funktion och under garantitiden har du dessutom gratis dygnet-runt-beredskap samt serviceavtal.Vi hjälper dig om fjärrvärmecentralen inte fungerar som den ska och svarar på dina funderingar. Efter installationen kommer en av våra servicetekniker ut på plats, kontrollerar arbetet och visar dig hur du bäst kan reglera och justera centralen.

När Södertörns Fjärrvärme levererar och installerar en fjärrvärmecentral ingår också återmontering av den mätare som sitter i centralen.

Om du anlitar en entreprenör vid byte eller ombyggnation av fjärrvärmecentralen

Innan ett byte eller ombyggnation genomförs skall alltid Södertörns Fjärrvärme kontaktas. Flödesschemat och den tekniska specifikationen på den nya växlaren skall godkännas av oss innan arbetet kan påbörjas. Därtill skall:

  • De som utför jobbet ha erforderliga licenser och dessa skall skickas till Södertörns Fjärrvärme innan arbetet påbörjas. 
  • Vid byte eller ombyggnation av fjärrvärmecentral skall utföraren bygga enligt våra installationsanvisningar (lokala anvisningar). Som kund skall du därför se till att entreprenören har tillgång till dessa anvisningar. Du hittar dem här till höger.

Södertörns Fjärrvärme förbehåller sig rätten att underkänna felaktiga installationer.

Om du låter extern entreprenör utföra bytet debiterar vi dig 1000 kronor inkl moms för att personal från Södertörns Fjärrvärme återmonterar mätaren.

 Checklista vid byte av fjärrvärmecentral

Beställ din fjärrvärmecentral direkt

Som privatkund kan du snabbt och enkelt beställa din nya fjärrvärmecentral genom att fylla i en blankett som du sedan skriver ut i två exemplar. Behåll den ena själv och signera och skicka in det andra exemplaret till:

Södertörns Fjärrvärme
Box 3075
145 03 Norsborg

 Beställningsblankett för fjärrvärmecentral

Kundens ansvar – Södertörns Fjärrvärmes ansvar

Södertörns Fjärrvärme äger och ansvarar för fjärrvärmenätet som transporterar det uppvärmda fjärrvärmevattnet ut till kunderna. Däremot är kunden ansvarig för hela systemet innanför ventilerna i fastigheten, såsom fjärrvärmecentral och ledningar för varmvatten. Ventilerna sitter oftast på insidan av huset.

Installationsanvisningar (lokala anvisningar)

 Privat

 Företag

Produktblad fjärrvärmecentraler

Här hittar du som bor i villa, produktblad för din fjärrvärmecentral. Kontakta oss om du saknar en viss modell.

 Danfoss Termix VVX ID

 Metrotherm Primex Villa IQ

 Metrothern Primex Villa Smart

 Cetetherm Mini U22

 Cetetherm Mini

 KE Therm Castor/Slim

 Alfa Laval Mini Eco

 Gemina Termix VVX-I