Ägarbyte företag

NUVARANDE FASTIGHETSÄGARE      
Kund/avtalsnr:* Telefon:
Fastighetsbeteckning:* E-post:
Gatuadress: Fullständig adress slutfaktura (ange även postnr och postadr):
Datum för ägarbyte:*    
       
NY FASTIGHETSÄGARE      
Namn:* Kontaktperson:*
Org.nr:* Telefon:
Postadress: E-post:
Postnr och ort:    
       
Övrigt:    
* obligatoriska fält