Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Driftoptimering

Fungerar er fastighets energisystem optimalt?

Vid en driftoptimering går vi igenom era tekniska system och säkerställer att de samverkar och fungerar så bra som möjligt. En bättre drift leder till ökad komfort samtidigt som ni minskar er energianvändning och era kostnader.

Varför driftoptimera?

Fastigheter använder inte sällan mer energi än nödvändigt på grund av felaktiga inställningar i tekniska system. Även vid en förändring av en fastighet är det bra att gå igenom driftsparametrarna på nytt. Med en driftoptimering kan fastighetens energianvändning effektiviseras samtidigt som det leder till jämnare inomhusklimat och livslängden för de tekniska systemen ökar, ofta genom ganska enkla åtgärder.

Hur går det till?

En energiexpert går igenom fastighetens tekniska system för värme, kyla och ventilation tillsammans med er. Under besöket kontrollerar experten systemens installationer gällande funktion och skick. Vid behov görs, efter samråd med er, justeringar i inställningarna.

Vad kostar en driftoptimering?

Priset för en driftoptimering är 4600 kr exkl. moms. Du kan beställa en via formuläret nedan.

Beställ din optimering nedan så återkommer vi så snart som möjligt!

Faktureringsadress
Kunduppgifter
Beställare