Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Prisdialogen

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför tog Riksbyggen, SABO (sedemera Sveriges Allmännytta) och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige) tillsammans fram Prisdialogen. Sedan 2019 står även Fastighetsägarna bakom. Vi på SFAB har varit med i Prisdialogen sedan 2014.

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Detta sker genom en lokal dialog med kunder samt en prövning i Prisdialogens styrelse att vi lever upp till våra åtaganden.

På SFAB är vi stolta över vårt samarbete med Prisdialogen, en organisation som arbetar för att främja transparens och rättvisa inom energibranschen. Genom samarbetet har vi kunnat arbeta tillsammans med Prisdialogen för att utveckla hållbara och transparenta prissättningsmetoder som gynnar både våra kunder och vår verksamhet.

Vi tror på att skapa en öppen dialog med våra kunder och samhällen, och vårt samarbete med Prisdialogen är ett viktigt steg i den riktningen. Genom att arbeta tillsammans med Prisdialogen kan vi skapa en mer transparent och rättvis energimarknad som gynnar alla.

Vårt samarbete med Prisdialogen innebär också att vi ständigt arbetar för att förbättra vår egen prissättningsstrategi och processer. Vi arbetar aktivt med att granska våra priser och ta hänsyn till de senaste trenderna och utvecklingen inom energimarknaden.

Genom vårt samarbete med Prisdialogen kan du vara säker på att vi arbetar för att erbjuda våra kunder en rättvis och transparent prissättning, och att vi ständigt strävar efter att förbättra vår service och våra processer.

Mer går att läsa på Prisdialogens hemsida: www.prisdialogen.se.