Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Prisdialogen

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför tog Riksbyggen, SABO (sedemera Sveriges Allmännytta) och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige) tillsammans fram Prisdialogen. Sedan 2019 står även Fastighetsägarna bakom. Vi på SFAB har varit med i Prisdialogen sedan 2014.

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Detta sker genom en lokal dialog med kunder samt en prövning i Prisdialogens styrelse att vi lever upp till våra åtaganden.

Mer går att läsa på Prisdialogens hemsida: www.prisdialogen.se.