Miljöstrateg/energistrateg

Har du erfarenhet av att proaktivt arbeta med miljöfrågor och gillar att vara en del av miljöutvecklingen för företag? Då kan detta vara något för dig. I rollen arbetar du både operativt och strategiskt med miljö. Läs mer i annonsen nedan. Välkommen med din ansökan!

Start: 1 maj
Uppdrag: Konsultuppdrag på 12 månader
Placering: Slagsta, söder om Stockholm

Om SFAB och uppdraget

Genom innovativa energilösningar, med hållbar fjärrvärme och fjärrkyla som kärnverksamhet, hjälper SFAB sina kunder att minska sin egen miljöpåverkan och samtidigt bidra positivt till samhället som helhet. För att ytterligare utveckla sitt miljöarbete söker SFAB nu en Miljöstrateg. Fjärrvärmebranschen och SFAB står inför intressanta utmaningar. Från att vara ett distributionsorienterat bolag så strävar de idag mot att bli ännu mer kundfokuserade och modernt energibolag. Miljöstrateg är en viktig funktion i det kontinuerliga arbetet för att bli konkurrenskraftiga och lyfta samhällsviktiga utmaningar. Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle så erbjuder SFAB ett omväxlande arbete med många kontaktytor. Du kommer att ingå i ett engagerat och motiverat team som står inför spännande utmaningar kring miljöfrågor och en expansiv marknad.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta i en bred roll som innebär både strategiskt såväl som operativt arbete med focus på frågor inom miljö och fjärrvärmeaffären. Viktiga områden kommer vara analysera trenderna för miljöreglering för fjärrvärmebranschen och arbeta proaktivt med miljöfrågor för att påverka miljöutvecklingen. Du kommer ha ett samarbete med försäljningsavdelning angående kundrelaterade miljöfrågor, kommunicera kring miljöfördelar med energilösningar samt bistå med miljöexpertis vid utveckling nya marknader, produkter och tjänster.

Du kommer i rollen även ansvara för olika interna handlingsplaner samt att arbeta effektrevidering, prognoser och samverka med flera avdelningar och funktioner. Ett annat viktigt område är att arbete med miljökommunikation ihop med kommunikationsavdelning. Man ska även utveckla branschsamverkan avseende synen på fjärrvärme, resurshushållning och cirkulär ekonomi.

Dina huvudsakliga ansvarsområden består av;

  • I rollen samlar man in och rapportera miljövärden till Energiföretagen samt kommunicera dem till kunder och hemsida etc
  • Samverka och medverka till hållbarhetsredovisningen
  • Delta i arbetet med miljöledningssystemet och externrevision
  • Delta i forum samt delta i arbetet att ta fram handlingsplan för fossilfri verksamhet
  • Genomföra årlig effektmätning av alla stora kunder, kommunicera till kunder som har fått ny effekt samt Utveckling effektrevideringsprocessen, hantering av kundärenden
  • Samordna energitjänster, skicka ut offerter etc. om möjligt genomföra energikartläggning/energideklaration
  • Delta i arbete med prissimulering

Du kommer arbeta med kunder, myndigheter, branschkollegor där du på ett affärsmässigt vis representerar företaget.

Vem är det vi söker?

Vi ser att du har en relevant universitets- eller högskoleutbildning och 5+ års dokumenterad erfarenhet inom miljöområdet, gärna från energibranschen.

Vi ser även att du har möjlighet att snabbt utvärdera miljökonsekvenser av affärsinitiativ, projekt eller ny lagstiftning och utredningar med påverkan på branschen. Du kan argumentera i olika miljö och ekonomiska termer och har en utmärkt kommunikationsförmåga både muntligt och skriftligt på flytande svenska och engelska. Du är drivande, aktiv, inspirerande, öppen och positiv läggning.

Meriterande är erfarenhet inom byggnadscertifiering t ex Miljöbyggnad, BREEAM, LEED mfl.
Vana att arbeta med ledningssystem och standarder, revisionserfarenhet för ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. Gärna arbetat som internrevisor. Du har lätt för att samarbeta på alla nivåer och skapa kontakter både internt som externt och du är kommunikativ.

På SFAB råder en öppen atmosfär, där det satsas på medarbetarnas välmående och utveckling. SFAB är kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöcertifierade enligt ISO samt arbetar processorienterat med kunden i fokus. Här ses mångfald som en tillgång och alla sökanden välkomnas oavsett kön, ålder och etnisk tillhörighet.

Denna rekrytering görs i samarbete med Jefferson Wells. Läs mer och ansök på deras sida.

Läs mer och ansök