SFAB genomför just nu en ny upphandling för ramavtal gällande rörarbeten. Förfrågningsunderlaget är ute för anbudsgivare.

 

Läs mer