Nya skatter slår mot kommuners klimatarbete

Debattinlägg Dagens Media

Idag presenteras en statlig utredning med förslag på tre olika skatter på förbränning, som enligt direktiven ska bidra till ”en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering”. Utredningen visar dock tydligt att skatteförslagen inte bidrar till att nå miljömålen. Förslagen får snarast motsatt effekt och innebär dessutom stora negativa ekonomiska konsekvenser för energiföretag, kommuner och industrier.

Läs mer här (extern länk)