Prisjustering 2018

Inför 2018 höjer vi priset med i genomsnitt 0,7 % för företag och 0,9 % för privatpersoner på årsbasis. Genom att endast justera den rörliga enerigidelen vill vi ge incitament till att åtgärder för energibesparingar märks både ekonomiskt och miljömässigt.

Vi sätter våra priser så att de ska täcka de kostnader vi har för att leverera en trygg och miljöriktig fjärrvärme. Höjningen görs framför allt för att vi har ett behov av ombyggnationer i äldre delar av vårt fjärrvärmenät. Detta behöver göras för att säkra stabila priser även i framtiden.