Södertörns Fjärrvärme kontrollerar fjärrvärmenätet genom flygfotografering

Under februari kommer invånarna i Botkyrka, Huddinge och Salem kunna märka att det flygs på låg nivå i kommunerna. Men det finns ingen anledning till oro. Det är bara vi på Södertörns Fjärrvärme som genomför termofotografering av våra fjärrvärmeledningar för att upptäcka eventuella läckor och värmeläckage.

- Det innebär att vi flyger med ett mindre flygplan fram och tillbaka över Huddinge, Botkyrka och Salem, med start omkring kl 21, säger Johan Jansson, chef Drift & Underhåll. Eftersom vi vet att låga flygningar över ett bostadsområde kvälls- och nattetid kan skapa oro och väcka många frågor vill vi gärna försöka nå så många kommuninvånare som möjligt, innan vi genomför fotograferingen.

Exakt när vi börjar med flygfotograferingarna beror på väderförhållandena. Det behöver vara relativt klart väder, under -2°C och det får inte ligga något tjockt snötäcke på marken. 

Med hjälp av flygburen termofotografering är det enkelt att lokalisera energiförluster på grund av läckor eller bristande isolering. Mätningarna görs med en avancerad värmekamera som ger skarp bild på stort avstånd även med avsevärd flyghastighet. Den ger, i tillägg till utmärkt visuell bildkvalitet, temperaturvärden med bra noggrannhet. Utifrån fotograferingen sker analyser och prioriteringar.

- Vi arbetar regelbundet med termofotografering som ett led i vårt säkerhets- och hållbarhetsarbete. Genom att mäta regelbundet kan vi jämföra resultat och snabbt se förändringar vilket gör att vi kan vidta rätt åtgärder om det behövs. Detta är ett sätt att säkerställa att våra kunder får en säker och kostnadseffektiv värmelösning, avslutar Johan.