Driftoptimering

Fungerar er fastighets energisystem optimalt?

Vid en driftoptimering går vi igenom era tekniska system och säkerställer att de samverkar och fungerar så bra som möjligt. En bättre drift leder till ökad komfort samtidigt som ni minskar er energianvändning och era kostnader.

Varför driftoptimera?

Fastigheter använder inte sällan mer energi än nödvändigt på grund av felaktiga
inställningar i tekniska system. Även vid en förändring av en fastighet är det bra att
gå igenom driftsparametrarna på nytt. Med en driftoptimering kan fastighetens
energianvändning effektiviseras samtidigt som det leder till jämnare inomhusklimat och livslängden för de tekniska systemen ökar, ofta genom ganska enkla åtgärder.

Hur går det till?

En energiexpert går igenom fastighetens tekniska system för värme, kyla och ventilation tillsammans med er. Under besöket kontrollerar experten systemens installationer gällande funktion och skick. Vid behov görs, efter samråd med er, justeringar i inställningarna.

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig med mer information.