Energioptimering

Med modern AI-teknik och smarta energilösningar erbjuder vi fastighetsägare möjligheten att styra och kontrollera sin förbrukning, klimatpåverkan och kostnader.

Vad är energioptimering?

Genom att installera sensorer som hämtar in en stor mängd uppgifter om fastigheten varje dag lär sig det kraftfulla AI-systemet att utnyttja energin maximalt. Detta skapar ett jämnt inomhusklimat som medför sänkt energiförbrukning och därmed kostnadsbesparingar. Samtidigt har du möjlighet att få en överblick av fastigheten i realtid där du kan se mönster, trender och upptäcka avvikelser i fastigheten. Det blir enkelt att styra, analysera och sammanställa centrala rapporter.

Tilläggstjänst – Vattenmätning
Läckage av vatten är inte alltid uppenbart, men även små läckage kan innebära stora kostnader. Med tilläggstjänsten vattenmätning mäts vattenavvikelser och läckage kan identifieras.

Hur går det till?

Vi gör ett besök till er fastighet och dess undercentral för att tillsammans med er gå igenom era förutsättningar och vilken teknik som möter ert behov. Installationen är sedan enkel och utrustningen kräver endast små ingrepp i fastigheten.

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig med mer information.