Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Tillsammans städar vi Huddinge kommun i projektet Städa Södertörn

Måndagen den 31 maj ska det städas i Huddinge kommun. Närmare 400 idrottsungdomar kommer städa både över och under ytan i projektet Städa Södertörn.

Där det finns människor finns det skräp, det är ingen nyhet. Men även under ytan döljer sig skrot och skräp. Genom miljöprojektet Städa Södertörn kommer lokala idrottsaktiva att städa stora delar av Huddinge Kommun – längs med cykelvägar, trottoarer, grönområden, parker, badplatser, bostadsområden och även under ytan vid Vårbybadet. 

Det är vi på SFAB tillsammans med Huge Bostäder, Spendrups Bryggeri och organisationen Städa Sverige som arrangerar städningen. Deltagande idrottslag får en slant till sin kassa och ungdomarna får även en viktig och lärorik miljöutbildning.

– För oss på SFAB är det en självklarhet att på olika sätt bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle för kommande generationer. Därför är vi extra glada över att tillsammans med Städa Sverige kunna stötta lokala ungdomsföreningar samtidigt som vi tar hand om vår gemensamma miljö. Att ungdomarna dessutom får miljöutbildning gör att det känns som helt rätt projekt för oss att vara med på säger Cecilia Nordin, PR- och Hållbarhetsansvarig på SFAB.

Städningen i Huddinge är en del av det större projektet, Städa Södertörn. På sikt är målet att få med alla kommuner på Södertörn och fler företagare på en städning under en och samma dag. Till hösten drar man vidare till Botkyrka och Salem, vilket vi på SFAB även kommer vara en del av.

Om Städa Sverige – idrottens miljöorganisation
Städa Sverige, som är en del av den ideella idrottsrörelsen, är en organisation där ungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. Sedan 1988 har Städa Sverige engagerat ungdomsidrotten med att förbättra den svenska miljön. Se mer www.stadasverige.se.