Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Energioptimering i bostadsrättsförening

Det finns flera sätt att minska energikostnaderna och miljöpåverkan i en fastighet. Några självklara åtgärder vi kan vidtaga är att säkerställa att se till att alla termostater fungerar, att väggar och vind är isolerade, att byta till treglasfönster och att byta vanliga glödlampor till LED-belysning.

Men om vi redan har gjort allt detta, hur kan vi ytterligare förbättra bostadsrättsföreningens ekonomi och boendekomfort? Då kan vi jobba med "energioptimering".

Hör Brf Vakten 1 berätta om resultatet av energioptimering

Vad är energioptimering?

Energioptimering innebär att med modern AI-teknik, uppkopplade givare och smarta energilösningar kontrollera och påverka fastighetens förbrukning, inomhusklimat, klimatpåverkan och kostnader.

Genom att installera sensorer som hämtar in uppgifter om temperatur och fuktnivåer i lägenheterna lär sig det kraftfulla AI-systemet att utnyttja energin maximalt.

Ett uppkopplat system styr sedan värmen i lägenheterna baserat på både inomhus- och utomhustemperatur. Resultatet blir en jämnare temperatur som sparar in stora värmekostnader. Ofta betalar systemet sig själv på mindre än ett år.

Så sänker systemet de uppvärmningsrelaterade kostnaderna

SFABs system är automatiserat och kopplat till molnet. Genom utomhusgivare och kopplingar till lokala väderprognoser upptäcker och parerar systemet för väder- och temperaturförändringar genom att lagra energi i huskroppen.

Systemet ”lär sig” hur fastigheten fungerar och anpassar framledningstemperaturen därefter.

Detta skapar ett jämnt inomhusklimat som medför en sänkt energiförbrukning och därmed kostnadsbesparingar.

Du får också överblick av fastighetens energiförbrukning där du kan se mönster, trender och upptäcka avvikelser i fastigheten. Det blir enkelt att styra, analysera och sammanställa centrala rapporter som kan ligga till underlag för ytterligare besparingar.

Det är inte ovanligt att bostadsrättsföreningar gör minst 8% i besparingar på de uppvärmningsrelaterade kostnaderna.

Jämnare temperatur sparar pengar

Givarna och centralenheten skapar automatiskt en jämn inomhustemperatur. De boende behöver inte justera termostater på radiatorer manuellt eller öppna fönster i lägenheter för att hantera temperaturskillnader.

Med en jämnare temperatur, med mindre "gas och broms" av uppvärmningen, minskar uppvärmningskostnaderna.

Laststyrning håller fastigheten inom avtalade gränser

Tack vare laststyrning i vårt system ställs radiatorvärmen automatiskt ner om fastigheten överskrider abonnerad effekt (vilket ofta beror på ett stort varmvattenbehov kalla vintermorgnar) och på så vis undviker ni oönskade och onödiga kostnadsökningar.

Enkelt att integrera och bygga ut

Vårt system är skalbart och enkelt att bygga. Ni lägger enkelt till fler givare i lägenheter, trappuppgångar eller utomhus när så önskas.

Systemet använder dessutom en öppen standard och kan integreras med andra system. Det gör att ni kan bygga vidare på reglerlösningar ni redan har idag, ni behöver alltså inte investera i helt nya lösningar.

Den låga investeringskostnaden, möjligheten att börja i liten skala i kombination med en låg månadskostnad ger en snabb återbetalningstid. Det är med andra ord en lönsam affär att energioptimera bostadsrättsföreningen.

Larm innan skadan blir för stor. Och kostsam.

Systemet larmar vid avvikelser från inställd standard. Larm och avvikelse kan påvisa fuktproblem och det ger er en möjlighet att åtgärda problem innan de blir för allvarliga och kostsamma. Avvikelser kan också indikera om någon av de boende försöker manipulera ventilationen.

Vattenmätning som kan upptäcka vattenläckage erbjuder vi som tilläggstjänst.

Så skapar systemet en bättre boendekomfort

SFABs system för energioptimering ger en ökad boendekomfort. Systemet ger nämligen ett jämnare och mer komfortabelt inomhusklimat, oavsett lägenhetens väderstreck, våningsplan eller storlek på fönster.

Ett konstant inomhusklimat är behagligare för de boende, vilket leder till högre tillfredsställelse.

Hur åstadkommer vi ett behagligare inomhusklimat? Många av de funktioner som hjälper till att minska de uppvärmningsrelaterade kostnaderna ger också en ökad komfort.

  • Diskreta sensorer i varje lägenhet ger feedback i realtid om fuktnivåer och temperatur (0,2 graders känslighet) vilket gör det möjligt att centralt justera temperaturen i lägenheten med stor precision.
  • De molnbaserade tjänsterna upptäcker och parerar för väderförändringar och med en automatisk framledningstemperatur får de boende en jämn inomhusmiljö, oavsett om det är gassande vårsol ute eller om höstregnet vräker ner.

Så ger systemet en enklare vardag (… enklare kvällar och helger) för styrelsen

SFABs system för energioptimering ger styrelsen bättre kontroll över fastigheten, dess uppvärmningskostnader samt en enklare, mer friktionsfri kontakt med de boende.

Realtidsinformation via webben

Med sensorer i varje lägenhet och ett webgränssnitt får du en realtidsöverblick över temperaturer och fuktnivåer. Ni slipper med andra ord att fysiskt mäta temperaturer i lägenheter eller andra utrymmen där ni har sensorer installerade.

Med tillgång till temperaturer i realtid kan styrelsen enklare undvika diskussioner om att det är ”för varmt eller kallt” - du får temperaturinformation svart på vitt och kan på så vis föra en mer saklig diskussion med de boende.

Systemet kan även rapporterar avvikelsen mot förinställd standard. Det ger en möjlighet att snabbt åtgärda problem innan de blir alltför stora och kostsamma.

Enkel, skalbar installation

Att installera systemet är en relativt okomplicerat. Att installera givarna är så pass enkelt att de boende själva kan installera dem i sina lägenheter.

Då systemet jobbar med en öppen standard fungerar det med de flesta befintliga reglerutrustningar, så ni kan fortsätta att bygga vidare på de lösningar som ni redan har investerat i.

Att lägga till ytterligare givare i lägenheter, trapphus eller andra utrymmen är enkelt. Det gör det också lätt att lägga till ytterligare givare och funktioner.

SFAB hjälper till att installera anläggningsgivare på tillopp, retur och varmvattencirkulation. Vi hjälper er även med en grundkonfiguration av systemet.

Överskådliga rapporter ger översikt och beslutsunderlag

Systemet ger er i styrelsen tillgång till enkla och överskådliga rapporter. Ni får information om hur fastigheten mår i form av tabeller och grafer. Några av rapporterna finns även som 3D-modeller av fastigheten.

Rapporterna hjälper er att se trender och samband. De hjälper också för att upptäcka eventuella fel som kan uppstå på stammar. Rapporterna hjälper er helt enkelt att fatta välgrundade beslut om åtgärder eller andra investeringar.

En investering med låg risk

Att fatta beslut om stora, långsiktiga investeringar kan vara extra arbetsamt för bostadsrättsförenings styrelse.

Investeringen i energioptimering är inte stor och den korta återbetalningstiden, den enkla installationen, insynen och skalbarheten gör den till en investering med låg risk.

SFAB erbjuder dessutom möjlighet till en testinstallation.

Vad kostar energioptimering?

Kostnaden utgörs av en installationskostnad och en löpande abonnemangskostnad som bland annat är beroende av storleken på fastigheten och antalet lägenheter. Vissa brf:er använder enbart basenheten med väderstyrning, utan rumsgivare. Andra väljer att installera rumsgivare. Det finns även möjligheter att installera vatten- och elmätare (tilläggstjänster), vilket också påverkar investeringen. Kostnaden varierar beroende på era behov och nedan är endast ett prisexempel. För att ge er ett exakt pris behöver vi besöka er fastighet.

Prisexempel 10 lägenheter:
Hårdvara och 10 givare: 14 510 sek
Installation: 7 000 sek
Licens: 5 700 sek/år

Kostnaden för lösningen varierar beroende på behov och offereras separat efter att vi har besökt er fastighet och sett er undercentral.

Vi hjälper dig

Vill du ha hjälp med att energioptimera och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen? Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller vill höra mer om vad våra energitjänster kan göra för er!

Energioptimering FAQ

Vi gör ett besök till er fastighet och undercentral för att gå igenom era förutsättningar och vilken teknik som möter ert behov. Installationen är sedan enkel och utrustningen kräver endast små ingrepp i fastigheten. Huvudsystem Installationen hanteras av oss på SFAB, där vi kopplar in vår lösning sig på reglersystemet. Att installera huvudsystemet och en utegivare tar i regel en förmiddag i anspråk. Rumsgivare För att få en mer exakt mätning och styrning rekommenderar vi att installera en givare per lägenhet. Givaren känner av temperatur och fuktighet i lägenheten. Installationen av givare är väldigt enkel och innebär att ni med dubbelhäftande tejt fäster en givare 1,5m över golvet i hall eller vardagsrum, beroende på system. Installation av rumsgivarna hanteras av er i bostadsrättsföreningen och kräver en dialog med de boende.

Nej. Eventuellt behöver vi borra ett hål för att få igenom el- och/eller antennkabel. Det kan också bli nödvändigt några enstaka men diskreta borrhål i fasaden för att fästa utomhusgivare.

Vi vill låta installationen vara aktiv över en värmesäsong, oktober-april, så att vi kan analysera ”avvikelser” och vidtaga eventuella korrigeringar av systemet. Skulle ni därefter inte vara nöjda med utfallet återgår köpet.

Vi kan koppla in oss mot befintlig datahuvudcentral (DHC) eller dataundercentral (DUC) och även använda dess kommunikation mot nätet. Analoga system, de som i regel är 20+ år gamla, kan däremot vara svårare att integrera mot. E-gain använder wireless M-bus och GPRS. Leanheat kör IoT, går även att köra vi Ethernet/RJ45 via nätet.

Systemet är självlärande och tar 2-3 veckor för att stabilisera sig, därefter börjar ni kunna se resultat av optimeringen. För att få relevanta resultat måste installationen verifieras under värmesäsong, dvs. mellan oktober-maj. Om det finns stora obalanser eller ojämnheter i värmesystemet, vilket upptäcks inom ett par veckor, kan det bli nödvändigt att göra en injustering av VS-kretsen så att alla lägenheter får samma temperatur.

Det är omöjligt att garantera några resultat, men utifrån tidigare kända installationen ligger snittbesparingen på 8-9% av de energirelaterade kostnaderna. Det förutsätter dock att ni inte höjer inomhustemperatur/huskomforten, dvs. att ni behåller den temperatur ni har haft tidigare. Om ert värmesystem är i obalans, vilket visas grafiskt i systemet inom ett par dagar, måste en injustering göras innan maximal besparing och komfort kan uppnås. Naturligtvis hjälper SFAB till med att lösa detta.

Kostnaden utgörs av en installationskostnad och en löpande abonnemangskostnad som bl.a. är beroende av storleken på fastigheten och antalet lägenheter. Vissa BRF använder enbart basenheten med väderstyrning, utan rumsgivare. Andra väljer att installera rumsgivare. Det finns även möjligheter att installera vatten- och elmätare (tilläggstjänster), vilket också påverkar investeringen. Prisexempel 10 lägenheter: Hårdvara och 10 givare: 14 510 sek Installation: 7 000 sek Licens: 5 700 sek/år Kostnaden för lösningen varierar beroende på behov och offereras separat efter att vi har besökt er fastighet och sett er undercentral.

Du får en överblick av fastigheten i realtid där du kan se mönster, trender och upptäcka avvikelser i fastigheten. Du kommer åt informationen via en stationär dator eller mobiltelefon (Egain har en app medan Leanheat erbjuder mobilanpassad hemsida). Det är väldigt praktiskt eftersom du inte behöver gå till varje lägenhet och mäta – du har ju tillgänglig data online.

Javisst, kontakta oss så hjälper vi dig vidare till rätt referens.

Vi på SFAB erbjuder varm- och kallvattenmätare och elmätare som tilläggstjänster. Varm- och kallvattenmätare används för läckagedetektering. Genom att tidigt upptäcka läckage kan vattenrelaterade skador hanteras innan de blir alltför stora och kostsamma. Läckagedetekteringen kan även indikera om något handfat eller toalett rinner och därmed slösar vatten och pengar. Nätägaren erbjuder ofta timvärden med 24h timmars fördröjning. För de som är intresserade av momentana effektnivåer kan ni koppla in en elmätare som ger data i realtid. Det går i regel att koppla på andra utrustningar och tjänster så länge det finns en digital utgång (M-Bus). Vissa anpassningar kan dock krävas.