Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Vad kostar fjärrvärme?

Fjärrvärmepriser

En prislista från och med 2024
Från och med 2024 kommer inte Bas och Topp längre att finnas utan vi inför då en prislista för alla kunder som heter Normal. Alla avtal kommer nu att utgå från samma grundprincip för att undvika olika effektbegrepp. Det både minskar administrationen och förenklar förståelsen för vår prissättning. Det här är en del i ett större arbete med att ta fram en ny prismodell som kommer att gälla från och med 2024. Du kan läsa mer om den nya prismodellen här.

Avläsning och fakturering

Vi läser av och fakturerar er energiförbrukning, som på fakturan anges i MWh, månadsvis.

Räkna på kostnaden för din fastighet?

Fyll i abonnemangseffekt för prislista Bas och energiförbrukning för din fastighet för att se kostnaden. Priserna är exklusive moms och gäller från och med 2024-01-01 till och med 2024-12-31. Bas är en äldre prislista som inte längre kommer att finnas efter 2023-12-31, den finns kvar så att du kan jämföra med den nya prismodellen. Normal är vår nya prislista som gäller från och med 2024-01-01.

Vill du ha fjärrvärme? Kontakta oss nedan.