Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Gör en funktionskontroll på din fjärrvärmecentral

En årlig funktionskontroll är ett bra sätt att säkerställa att fjärrvärmecentralen fungerar som den ska. Det är även ett proaktivt sätt att minska underhållskostnader. Våra servicetekniker gör en kontroll av allt från expansionkärl och motorventiler till temperaturer och tryck i systemet. Efter genomgången får du ett protokoll med status och förslag på eventuella åtgärder.

Varför ska du göra en funktionskontroll?

Precis som all typ av anvädning kommer det med ett slitage. Att en gång per år säkerställa att din fjärrvärmecentral fungerar korrekt är ett bra sätt att optimera din uppvärmning och hålla nere eventuella underhållskostnader. En fjärrvärmecentral som fungerar korrekt är såklart effektivare och att identifiera fel tidigt är en smart energisparåtgärd.

Hur går det till?

En servicetekniker som är expert på fjärrvärmecentraler gör ett besök och går, utifrån en gedigen checklista, igenom fjärrvärmecentralen. Alla olika delar kontrolleras och serviceteknikern säkerställer bland annat att du har rätt temperaturer och tryck i systemet. Efteråt får du ett protokoll med resultatet av genomgången samt åtgärdsförslag.

Fyll i formuläret nedan för att beställa en funktionskontroll!

Faktureringsadress
Kunduppgifter
Beställare