Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Ekonomisk Hållbarhet

Långsiktig lönsamhet är en förutsättning för att kunna driva och utveckla vår verksamhet. Som kommunalägt bolag gynnar vår verksamhet kommunerna vi verkar i, bland annat genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare och i längden till kommuninvånarna. Ekonomisk stabilitet skapar även möjlighet till långsiktiga investeringar samt att kunna hålla stabila och konkurrenskraftiga priser till våra kunder.

Ekonomiskt resultat

Vår prissättning är kostnadsbaserad, dvs, den grundläggande principen är att våra kunder betalar sådana priser så att vi kan täcka verksamhetens ko...

Mer om ekonomiskt resultat

Prisdialogen

Vi på SFAB har varit med i Prisdialogen sedan 2014.

Mer om prisdialogen