Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Ekonomisk Hållbarhet

Långsiktig lönsamhet är en förutsättning för att kunna driva och utveckla vår verksamhet. Som kommunalägt bolag gynnar vår verksamhet kommunerna vi verkar i, bland annat genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare och i längden till kommuninvånarna. Ekonomisk stabilitet skapar även möjlighet till långsiktiga investeringar samt att kunna hålla stabila och konkurrenskraftiga priser till våra kunder. 

Vi är ständigt engagerade i att utveckla vår ekonomiska hållbarhet och strävar efter att skapa en verksamhet som är långsiktigt hållbar.

Vi tror på en ekonomisk modell som är lönsam, men samtidigt också hållbar. Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan, samtidigt som vi arbetar för att säkerställa en stabil och hållbar verksamhet.

Här kan du lära dig mer om hur vi arbetar med ekonomisk hållbarhet och vilka initiativ vi har tagit för att främja en mer hållbar ekonomi. Till exempel vårt samarbete med Prisdialogen. Vi har implementerat en rad initiativ som syftar till att minska vår klimatpåverkan, öka vår effektivitet och samtidigt öka vår lönsamhet.

Ekonomisk hållbarhet är en nyckel till vår framtida framgång och vi arbetar ständigt för att skapa en mer hållbar och lönsam verksamhet.

Ekonomiskt resultat

Vår prissättning är kostnadsbaserad, dvs, den grundläggande principen är att våra kunder betalar sådana priser så att vi kan täcka verksamhetens ko...

Mer om ekonomiskt resultat

Prisdialogen

Så fungerar Prisdialogen. Du kan påverka fjärrvärmepriset genom att delta i den årliga prisdialogen. Vi strävar efter en transparent prissättning m...

Mer om prisdialogen