Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Upprätta energideklaration

Vi hjälper er att upprätta en energideklaration med förslag på effektiviseringsåtgärder som passar just er fastighet. Som er lokala energipartner med stor samlad kompetens inom energiområdet kan vi även hjälpa er att komma vidare med de åtgärder som föreslås.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration ger er en bra överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö.
Ni får veta hur mycket energi som används till uppvärmning, varmvatten, el och eventuell komfortkyla samt förslag på hur ni kan minska energianvändningen utan att inomhusmiljön försämras.

För de flesta byggnader är det ett lagkrav att det ska finnas en energideklaration upprättad av en oberoende expert. Energideklarationen är giltig i tio år, därefter är byggnadsägaren skyldig att göra en ny energideklaration. I energideklarationen tilldelas byggnaden en energiklass mellan A-G, där C motsvarar rådande energikrav för nybyggda hus.

Hur går en energideklaration till?

Energideklarationen upprättas av en certifierad energiexpert som går igenom byggnaden och de tekniska systemen, såsom värme- och ventilationssystemet, tillsammans med er. Efter besöket får ni en energideklaration med förslag på åtgärder som minskar energianvändningen. Energiexperten rapporterar även uppgifterna i Boverkets register över energideklarationer.

Inför energideklarationen behöver vi veta byggnadens uppvärmda area. Saknar ni den uppgiften kan vi hjälpa er att beräkna den utifrån ritningar. Vi behöver även statistik över elanvändningen samt, om möjligt, protokoll från giltig radonmätning och obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Grönt bolån

Större fastigheter och flerbostadshus ska enligt lag ha en energideklaration. Du som bor i en bostadsrättsförening kan få grönt bolån om fastigheten uppfyller bankens krav på energiklass. Olika banker har olika krav för att få grönt bolån, men de flesta erbjuder en ränterabatt kring 0,05 till 0,1 procentenheter för energiklass A, B och C. Kolla med din förening för att få fastighetens energideklaration, skulle den saknas eller vara för gammal kan SFAB hjälpa er med rådgivning och att upprätta en ny energideklaration.

Grönt bolån kan även beviljas om huset är:

  • Svanenmärkt enligt det statliga bolaget miljömärkning Sverige
  • En guld- eller silvercertifierad miljöbyggnad enligt Sweden Green Building Council
  • Ett certifierat passivhus

Vad kostar en energideklaration till?

Vill du ha en offert för energideklaration? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig med mer information och en offert.