Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Den självklara uppvärmningen för föreningen

Att välja uppvärmningsform är ett stort beslut. Dels handlar det om en stor investering, men också en betydande del av de löpande rörliga kostnaderna. Ett val som känns tryggt och stabilt är därför av största vikt, särskilt för en förening där valet påverkar alla boende. Brf Vakten 1 har haft fjärrvärme i över 20 år och bytte 2019 sin undercentral för att fortsatt få stabila värmeleveranser. Fjärrvärmens driftsäkerhet och prisvärdhet gjorde att det aldrig var aktuellt att byta uppvärmning.

Varför fjärrvärme?

Lars Hultberg, ordförande i föreningen, berättar att valet av uppvärmningsform är en stor fråga för föreningar. Dels utgör uppvärmningen en betydande del av förenings kostnader oavsett vad du har för uppvärmning, men det handlar också om hur mycket arbete föreningen själva är
beredda att göra.

Brf Vakten 1s undercentral började bli till åren och det var dags att installera en ny, alternativt installera en ny uppvärmningsform. Enligt Lars Hultberg var valet enkelt.

Efter att redan ha haft fjärrvärme i över 20 år och vant sig vid den prisstabiliteten och driftsäkerheten som det innebär ville Vakten 1 fortsätta. Lars Hultberg lyfter framför allt prisnivån som en viktig del i beslutet. Som ordförande behöver man ta beslut som gör att verksamheten fungerar väl och samtidigt hålla nere kostnaderna. Lars anser då att fjärrvärme är ett vettigt och bra alternativ. Trots diskussioner om bland annat solfångare valde Vakten 1 till slut fjärrvärme.

Hör ordförande, Lars Hultberg, berätta om varför föreningen valde fjärrvärme

Ladda ner hela caset

Case Brf Vakten 1

Få en offert

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår fjärrvärme? Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort!