Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Boka OVK-besiktning

OVK är en förkortning för obligatorisk ventilationskontroll. En OVK ska utföras kontinuerligt i de flesta byggnader av en certifierad kontrollant. Vid kontrollen säkerställs att inomhusklimatet är bra och att ventilationen fungerar som den ska.

Vad är en OVK-besiktning

En OVK-besiktning är en kontroll av ventilation och inomhusklimat. En certifierad besiktningsman kontrollerar att ventilationssystemet fungerar som det ska, att luftflödena är tillräckliga och att luften går åt rätt håll. På så sätt kan ett bra inomhusklimat säkerställas. Kontrollanten använder en rad verktyg och mätinstrument och kan även ge energieffektivieringsråd efter besiktningen. Det är byggnadens ägare, till exempel en bostadsrättsförening, som ansvarar för att kontrollen kontinuerligt genomförs av en certifierad utförare.

Hur ofta ska en OVK göras?

En OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet. För de flesta byggnader handlar det om vart tredje eller vart sjätte år. Se i tabellen nedan vad som gäller.

Byggnader och ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation. 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.
S-ventilation = självdragsventilation.

Källa: Boverket

Vad kostar OVK-besiktning?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort med en offert.

Få offert på OVK-besiktning