Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Fjärrkyla - Ett smart sätt att kyla dina fastigheter och lokaler

Vi kanske är mest kända för vår värme men SFAB har lång erfarenhet av att även erbjuda kyla. Dels via vårt fjärrkylanät men även skräddarsydda lösningar som till exempel en smart kylmaskin som fixar isen i Björkängshallen. Oavsett behov så hjälper vi er med lösningen. Läs mer om fjärrkyla nedan eller kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning så diskuterar vi vidare vilken lösning som passar er.

Kostnadsfri rådgivning

Effektiva kyllösningar skräddarsydda efter era behov

Det är inte enbart uppvärmning av fastigheter och lokaler som behövs. Allt fler efterfrågar även kyla till både kontor och bostäder. Fjärrkyla är ett smart sätt att få bra inomhustemperaturer med minimal energianvändning jämfört med kylning via lokala kylanläggningar. Det handlar om i stort sett samma smarta teknik som för fjärrvärme. Att en central anläggning sköter kylan av fastigheter snarare än enskilda, spearata lösningar. Därför går det även att utnyttja en samverkan av projektering, drift, skötsel och övervakning. Det kan vara praktiskt för den som redan får sin värme och varmvatten från oss. SFAB hjälper ditt företag, din BRF eller samfällighet med rätt kyllösning.

Nyttan med fjärrkyla

Fjärrkyla är en smart lösning med många fördelar. Ni får ett bra inomhusklimat oavsett om det handlar om lokaler, bostäder eller kontor. Fjärrkylan är flexibel och anpassas efter era behov, ni väljer själva om det är processkyla eller komfortkyla ni är ute efter. Vidare sänker ni era elkostnader genom att byta från en egen kylmaskin till fjärrkyla. Ni slipper även platskrävande maskiner med miljöfarliga ämnen som låter högt i era lokaler. 

Lösningen är enkel och driftsäker. Inget underhåll eller arbete krävs av er utan SFAB producerar och distrubierar kylan, vi ser till att allt funkar som det ska och ni får kylan. Lösningen är beprövad och bygger på samma teknik som fjärrvärme. Leveranssäkerheten är därför mycket hög och du behöver inte oroa dig för avbrott. Trygg, enkel och driftsäker kyla utan bekymmer helt enkelt.

  • Bra inomhusklimat
  • Anpassas efter era behov
  • Sänkta elkostnader
  • Enkelt
  • Tryggt och driftsäkert

Hur fungerar fjärrkyla?

Kyltekniken fungerar som ett kylskåp, men i stället för många små anläggningar koncentreras produktionen av kyla till en enda stor central. Precis som med fjärrvärme handlar kyla om att fördela ut vatten med bestämd temperatur, tryck och flöde. Man utnyttjar skillnaden i temperatur i det kalla vatten som kyler ventilationsluften i en fastighet. Detta vatten kan sedan återigen kylas ned för ytterligare cirkulation i kylnätet.

Är ni intresserade av en smart kyllösning?

Kontakta oss via knappen så berättar vi mer om vår kyla och hur vi hjälpt andra kunder med kylning av deras fastigheter och lokaler. 

Kontakta oss