Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Ekonomiskt resultat

 

  2021 2020 2019
Omsättning (Mkr) 760 680 703
Resultat efter finansnetto (Mkr) 153 110 112
Balansomslutning (Mkr) 880 812 812
Soliditet (%) 46,6 49,8 47,4

 

Kommentar resultat

SFAB ingår i en koncern med ett ägarbolag, Södertörns Energi, och ett produktionsbolag, Söderenergi. En avkastning på energikoncernens fjärrvärmeaffär tas till sin helhet ut från SFAB i form av ett årligt koncernbidrag som används till amorteringar samt utdelning till ägarkommunerna Huddinge och Botkyrka.

Vanligt är att titta på avkastningen på totalt kapital (RoA). Genomsnitt för energikoncernens RoA var under åren 2017-2021 7,25%, vilket är i enlighet med Södertörns Energis ägardirektiv som säger att avkastningen ska vara ≥7% över en konjunkturcykel. Intäkterna för enskilda år är starkt beroende av vädret och då framför allt vintermånaderna då en mild vinter kan göra stor skillnad på resultatet och därmed även kan påverka nivån på avkastningen.