Ekonomiskt resultat

Vår prissättning är kostnadsbaserad, dvs, den grundläggande principen är att våra kunder betalar sådana priser så att vi kan täcka verksamhetens kostnader för att leverera en säker och miljövänlig värme samt över tid få en rimlig avkastning. En ökad efterfrågan på bränslen och ökade miljökrav på transporter har resulterat i stigande kostnader för oss, men trots det var det ekonomiska resultatet för 2019 starkt. 

 

  2019 2018 2017
Omsättning (Mkr) 703 713 711
Resultat efter finansnetto (Mkr) 112 120 116
Balansomslutning (Mkr) 812 807 778
Soliditet (%) 47,4 46,2 46,4