Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Ekonomiskt resultat

 

  2021 2020 2019
Omsättning (Mkr) 760 680 703
Resultat efter finansnetto (Mkr) 153 110 112
Balansomslutning (Mkr) 880 812 812
Soliditet (%) 46,6 49,8 47,4