Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Ekonomiskt resultat

Vi har arbetat hårt för att skapa en verksamhet som är hållbar både ekonomiskt och miljömässigt. Vi tror att en sund ekonomi är avgörande för att kunna leverera på vårt uppdrag att tillhandahålla hållbar energi till våra kunder. Därför strävar vi ständigt efter en stabil ekonomi samtidigt som vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan.

Resultatet för 2023 presenteras efter vår bolagsstämma i april. 

  2023 2022 2021
Nettoomsättning (Mkr) 838 752 760
Resultat efter finansnetto (Mkr) 138 135 153
Balansomslutning (Mkr) 1 006 860 880
Soliditet (%) 43,7 50,3 46,4

 

Kommentar resultat

SFAB ingår i en koncern med ett ägarbolag, Södertörns Energi, och ett produktionsbolag, Söderenergi. En avkastning på energikoncernens fjärrvärmeaffär tas till sin helhet ut från SFAB i form av ett årligt koncernbidrag som används till amorteringar samt utdelning till ägarkommunerna Huddinge och Botkyrka.

Vanligt är att titta på avkastningen på totalt kapital (RoA). Genomsnitt för energikoncernens RoA var under åren 2018-2023 5,2%, vilket är under ägardirektivet som säger att avkastningen ska vara ≥7% över en konjunkturcykel. Intäkterna för enskilda år är starkt beroende av vädret och då framför allt vintermånaderna då en mild vinter kan göra stor skillnad på resultatet och därmed även kan påverka nivån på avkastningen.