Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Fossilbränslefri uppvärmning 2025

Sverige ska bli världens första fossilbränslefria välfärdsstat. Det är målet med Fossilfritt Sverige, ett initiativ från regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. 

En lång rad branscher har redan tagit eller är på väg att ta fram egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Vi på SFAB var tillsammans med ett stort antal aktörer med och tog fram uppvärmningssektorns färdplan som överlämnades till regeringen i mars 2019.

Visionen i färdplanen är att sektorn ska vara fossilbränslefri 2030, men tillsammans med Söderenergi har vi på SFAB sagt att vi vill vara mer offensiva än så. Vi har som mål att vara fossilbränslefria redan 2025. Redan idag använder vi mycket lite fossila bränslen, men att få bort den sista lilla delen fossilt är ändå ett tufft mål och vi får inte riskera störningar i leveranserna. Det är ett viktigt samhällsansvar vi har.

Idag används mindre än 2 procent fossilt bränsle i produktionen av vår fjärrvärme. Det ska jämföras med 100 procent när verksamheten startades 1970. Få branscher kan matcha den förbättringstakten.

Att bli fossilbränslefri är dock inte samma sak som att bli fossilfri. Med fossilbränslefri avses att inte använda rena fossila bränslen såsom naturgas, olja eller kol. För att det ska bli helt fossilfritt krävs bland annat att plasten försvinner ur avfallsbränslet.

Plast är samtidigt ett av våra stora samhällsproblem som vi alla är överens om att vi vill få ur kretsloppet. Vi som producerar fjärrvärme tar hand om en del av den plast som redan finns där och gör samhället en klimattjänst genom att använda den för att utvinna energi istället för att den hamnar på deponier eller i naturen.

Kolsänka 2045

Uppvärmningsbranschen nöjer sig dock inte med fossilbränslefritt. Enligt färdplanen ska man vara en kolsänka 2045. Branschen ska vara ett negativt nettobidrag av växtgasutsläpp - alltså eliminera mer än man producerar - och på så sätt minska de totala utsläppen.