Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Miljö och ekologisk hållbarhet

Vårt mål är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda klimatsmarta energilösningar för värme och kyla. Vår fjärrvärme, som produceras med ca 99% förnybara och återvunna bränslen, är en viktig del i den cirkulära ekonomi där restprodukter från samhället tas om hand genom energiåtervinning för uppvärmning av bostäder och lokaler.

Vår ambition är att miljöaspekter ska beaktas i alla beslut som fattas och att miljöfrågor ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Som stöd i vårt miljöarbete arbetar vi efter ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO14001.

Fjärrvärme - navet i den cirkulära ekonomin

Vår affärsmodell bygger på att ta tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade och bidra till ett hållbart samhälle med trygg och klimatsmar...

Mer om fjärrvärme - navet i den cirkulära ekonomin

Miljövärden och bränslen

Vår fjärrvärme producerades 2023 med 99,7 procent förnybara och återvunna bränslen.

Mer om miljövärden och bränslen

Underlag för miljöklassning av byggnader

Här har vi samlat underlag för miljöklassning av byggnader. Klassning av miljöbyggnad ger en samlad bedömning av energi, inomhusmiljö och material....

Mer om underlag för miljöklassning av byggnader

Fossilbränslefri uppvärmning 2025

Sverige ska bli världens första fossilbränslefria välfärdsstat. SFAB var tillsammans med ett antal aktörer med och tog fram uppvärmningssektorns f...

Mer om fossilbränslefri uppvärmning 2025