Ekologisk hållbarhet

Vårt mål är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda klimatsmarta energilösningar för värme och kyla. Vår fjärrvärme, som produceras med ca 99% förnybara och återvunna bränslen, är en viktig del i den cirkulära ekonomi där restprodukter från samhället tas om hand genom energiåtervinning för uppvärmning av bostäder och lokaler.

Vår ambition är att miljöaspekter ska beaktas i alla beslut som fattas och att miljöfrågor ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Som stöd i vårt miljöarbete arbetar vi efter ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO14001.

Fjärrvärme - navet i den cirkulära ekonomin

Vår affärsmodell bygger på att ta tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade och bidra till ett hållbart samhälle med trygg och klimatsmar...

Läs mer

Miljövärden och bränslen

Vår fjärrvärme producerades 2020 med 99,4 procent förnybara och återvunna bränslen.

Läs mer

Fossilbränslefri uppvärmning 2025

Sverige ska bli världens första fossilbränslefria välfärdsstat. Det är målet med Fossilfritt Sverige, ett initiativ från regeringen inför klimatmöt...

Läs mer