Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Prisexempel fjärrvärme

I tabellerna finns uträkningar av total genomsnittlig kostnad per år, enligt 2023 års prislista Bas, för att värma upp olika kategorier av fastigheter. Alla priser anges exklusive moms.

Flerbostadshus

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 62 311 23 716 38 595
193 149 167 56 056 93 111
500 379 204 137 984 241 220
1 000 751 940 269 500 482 440

Lokaler

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 65 545 26 950 38 595
193 157 791 64 680 93 111
500 408 310 167 090  241 220
1 000 814 948 332 508 482 440

Samfälligheter

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 62 311 23 716 38 595
193 149 167 56 056 93 111
500 375 970 134 750 241 220
1 000 741 160 258 720 482 440