Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Prisexempel fjärrvärme

I tabellerna finns uträkningar av total genomsnittlig kostnad per år, enligt 2024 års prislista Normal, för att värma upp olika kategorier av fastigheter. Alla priser anges exklusive moms.

Flerbostadshus

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 13 914 7 586 6 328
80 74 049 40 301 33 748
193 177 032 95 616 81 416
500 456 819 245 897 210 922
1000 912 499 490 654 421 845

Lokaler

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 15 429 8 880 6 549
80 72 169 37 239 34 930
193 174 797 90 528 84 269
500 449 800 231 486 218 314
1000 896 742 460 113 436 629

Samfälligheter

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 13 914 7 586 6 328
80 74 049 40 301 33 748
193 177 032 95 616 81 416
500 456 819 245 897 210 922
1000 912 499 490 654 421 845