Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Prisexempel fjärrvärme

I tabellerna finns uträkningar av total genomsnittlig kostnad per år, enligt 2024 års prislista Normal, för att värma upp olika kategorier av fastigheter. Alla priser anges exklusive moms.

Flerbostadshus

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 15 202 8 880 6 322
80 70 956 37 239 33 717
193 171 871 90 528 81 343
500 442 218 231 486 210 732
1000 881 577 460 113 421 464

Lokaler

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 15 429 8 880 6 549
80 72 169 37 239 34 930
193 174 797 90 528 84 269
500 449 800 231 486 218 314
1000 896 742 460 113 436 629

Samfälligheter

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 15 202 8 880 6 322
80 70 956 37 239 33 717
193 171 871 90 528 81 343
500 442 218 231 486 210 732
1000 881 577 460 113 421 464