Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Energieffektiv byggvärme

Uppvärmningen under byggprocessen kan vara både utmanande och kostsam. Att använda fjärrvärme är ett smart sätt att både värma upp arbetsytor som baracker men även torka betong. Fjärrvärme som byggvärme kan sänka era kostnader och värma mer effektivt samtidigt som det är fördelaktigt att ha en värmelösning framdragen redan innan som enkelt kan kopplas på direkt på fastigheten när den är klar. Vi är med er från start till mål och faktiskt även efter målgången genom att fortsätta värma fastigheten. 

Nya lagkrav om redovisning av utsläpp under byggskedet

Byggherrar behöver numera beräkna och redovisa den klimatpåverkan deras byggnad har. Detta inkluderar även byggnadsskedet. Genom att använda klimatsmart fjärrvärme istället för el kan ni få en mycket mer effektiv uppvärmning till lägre kostnad samtidigt som klimatpåverkan minskar. 

Vad kostar byggvärme?

Fördelen med vår byggvärme är att priset ligger fast och enbart justeras en gång per år. Du behöver därför inte oroa dig över några överraskningar på fakturan. För att se de aktuella priser, kika i prislistan här till höger.

Fördelarna med fjärrvärme som byggvärme

Fördelarna med fjärrvärme som byggvärme är många. Dels får ni en smart, effektiv värmelösning på plats redan från start och behöver inte tänka mer på det. Fjärrvärmen är även leveranssäker och kostnadseffektiv samtidigt som ni kan minska era utsläpp från byggarbetsplats och slipper helt lokala utsläpp från till exempel diesel. Kapaciteten är mycket stor och lösningen tar inte någon större plats vilket gör att den lämpar sig väl för större byggprojekt. Vill du prata mer om nyttorna med fjärrvärme som byggvärme? Kontakta oss nedan!

Byggvärme till vårt projekt

Är du intresserad av byggvärme kan du enkelt skicka en förfrågan via formuläret nedan, beställningen görs samtidigt som fjärrvärmen. Tänk på att ju tidigare du kontaktar oss, desto bättre är förutsättningarna att leverera. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Beställning byggvärme Kontakta oss