Vår verksamhet spelar en betydande roll i den cirkulära ekonomin.