Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Klimatkompenserad fjärrvärme

Är ni redo att gå ett steg extra i klimatarbetet? SFAB erbjuder klimatkompenserad fjärrvärme där hela förbrukningen kompenseras med Gold Standard. Det innebär att SFAB inte bara kompenserar för det bränsle som används för att producera värme och el utan även det runtomkring. Till exempel tar vi hänsyn till transporter och tillverkning av bränsle. Med klimatkompenserad fjärrvärme kompenseras de delarna genom certifierade reduktionsenheter (CER, Certified Emission Reductions). Vi klimatkompenserar hela kedjan av påverkan som din fjärrvärme orsakar.

Vad är klimatkompenserad fjärrvärme?

SFAB erbjuder en produkt som heter klimatkompenserad fjärrvärme. Detta görs genom att fossila utsläpp från fjärrvärme klimatkompenseras. De fossila utsläppen räknas i enlighet med överenskommelsen inom Värmemarknadskommittén. I denna metod tas det hänsyn till produktion, transport och förbränning av olika bränslen. När emissionsfaktor enligt denna metod fastställs för fjärrvärmen så beräknas det totala utsläppen som en kund har haft genom att multiplicera emissionsfaktorn (ton CO2/MWh) med kundens förbrukning (MWh). De totala utsläppen (ton CO2) avrundas uppåt för att beräkna den klimatkompensation som behöver köpas in. Efter att SFAB köper klimatkompensation får kunden ett kvitto av köpet samt antal enheter som tillhör den specifika kunden enligt tidigare nämnda beräkningar. SFAB har valt att enbart köpa klimatkompensation från projekt som följer Gold Standard. Detta då deras förhållningsregler har högt ställda krav och även omfattar andra hållbarhetsaspekter såsom socialt ansvarstagande. Vad Gold Standard är förklarar vi nedan!

Hur funkar Gold Standard?

Gold Standard startades 2003 av Världsnaturfonden i samarbete med andra ideella organisationer för att ha en robust och transparent standard för verifiering av klimatkompenserande projekt. Idag är det ett av de mest använda och välkända systemen för att verifiera utsläppsminskningar. Gold Standard finansierar projekt som minskar koldioxidutsläppen, bidrar till förbättring av sårbara samhällen och hjälper till att bevara det lokala ekosystemet. För mer info hänvisas till deras webbsida www.goldstandard.org.

Pris klimatkompenserad fjärrvärme

Kostnaden för klimatkompenserad fjärrvärme är 15 kr/MWh exkl. moms. Fakturering sker månadsvis i samband med den ordinarie månadsfakturering.

Beställ klimatkompenserad fjärrvärme

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vid dig med mer information om klimatkompenserad fjärrvärme och sätter ihop en offert om du önskar!