Ägarbyte

När din fastighet ska byta ägare behöver vi få meddelande om det.
Vänligen fyll i formuläret nedan så får vi in alla de uppgifter vi behöver.

Nuvarande fastighetsägare
Ny fastighetsägare