Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Vad är prisdialogen?

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför tog Riksbyggen, SABO (sedemera Sveriges Allmännytta) och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige) tillsammans fram Prisdialogen. Sedan 2019 står även Fastighetsägarna bakom. Vi på SFAB har varit med i Prisdialogen sedan 2014.

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Detta sker genom en lokal dialog med kunder samt en prövning i Prisdialogens styrelse att vi lever upp till våra åtaganden.

Vårt samarbete med Prisdialogen innebär också att vi ständigt arbetar för att förbättra vår egen prissättningsstrategi och processer. Vi arbetar aktivt med att granska våra priser och ta hänsyn till de senaste trenderna och utvecklingen inom energimarknaden.

Genom vårt samarbete med Prisdialogen kan du vara säker på att vi arbetar för att erbjuda våra kunder en rättvis och transparent prissättning, och att vi ständigt strävar efter att förbättra vår service och våra processer.

Mer går att läsa på Prisdialogens hemsida.

Prisdialogen

Du kan påverka priset på fjärrvärme

På SFAB är vi stolta över vårt samarbete med Prisdialogen, en organisation som arbetar för att främja transparens och rättvisa inom energibranschen. Genom samarbetet har vi kunnat arbeta tillsammans med Prisdialogen för att utveckla hållbara och transparenta prissättningsmetoder som gynnar både våra kunder och vår verksamhet.

Vi tror på att skapa en öppen dialog med våra kunder och samhällen, och vårt samarbete med Prisdialogen är ett viktigt steg i den riktningen. Genom att arbeta tillsammans med Prisdialogen kan vi skapa en mer transparent och rättvis energimarknad som gynnar alla.

Så fungerar prisdialogen

Två gånger varje år bjuder SFAB in dig som kund till prisdialog. Under de tillfällena diskuteras förutsättningar för nästa års pris och du får möjlighet att ge din input. Utifrån det tar vi sedan fram en prisändringsmodell som innehåller nästa års prisjustering, samt en prognos för de två följande åren. Grunderna för prisändringen samt SFABs prispolicy ska tydligt framgå.

Därefter skickas protokoll från dialogerna och prisändringsmodellen till Prisdialogen. Prisdialogens styrelse behandlar sedan ansökningen och beslutar om den godtas eller inte. Godtas ansökan om prisändring så informerar vi dig som kunde senast två månader innan prisändringen genomförs.

  1. SFAB bjuder in till prisdialog 
  2. Under två möten diskuterar vi förutsättningar och tar din input
  3. SFAB tar fram en prisändrigsmodell och prognos för kommande år
  4. Allt material delas med Prisdialogen
  5. När prisändringen godkänts av Prisdialogens styrelse meddelar SFAB dig minst två månader innan ändringen sker

Vill du veta mer om prisdialogen?

Kontakta oss