Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Social Hållbarhet

Social hållbarhet för oss handlar om att våra medarbetare mår bra, är motiverade och kan utvecklas. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats med trygg arbetsmiljö utan diskriminering och vi tar socialt ansvar i relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter. Som stöd i arbetsmiljöarbetet arbetar vi utefter ett ledningssystem certifierat enligt standarden ISO 45001:2018.

Attraktiv och trygg arbetsplats

Grunden för en framgångsrik verksamhet är engagerade, motiverade och kompetenta medarbetare.

Mer om attraktiv och trygg arbetsplats

Uppförandekod för leverantörer

Vi har en uppförandekod för leverantörer som baseras på FN's Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande.

Mer om uppförandekod för leverantörer

Skolor

Vi vill bygga kunskap och lära ut, men också skapa intresse och engagemang bland barn och ungdomar. Vi besöker därför gärna mellanstadieklasser och...

Mer om skolor