Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Social Hållbarhet

Social hållbarhet för oss handlar om att våra medarbetare mår bra, är motiverade och kan utvecklas. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats med trygg arbetsmiljö utan diskriminering och vi tar socialt ansvar i relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter. Som stöd i arbetsmiljöarbetet arbetar vi utefter ett ledningssystem certifierat enligt standarden ISO 45001:2018.

För oss på SFAB är vårt arbete med social hållbarhet är lika viktigt som vårt arbete med miljö- och ekonomisk hållbarhet. Vi strävar efter en positiv inverkan på våra samhällen genom att stödja lokala initiativ och projekt som bidrar till sociala framsteg.

Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som är inkluderande och mångfaldig, och där alla våra anställda känner sig uppskattade och respekterade. Vi arbetar också med partnerskap med organisationer och initiativ som främjar sociala initiativ som bidrar till utbildning, jämställdhet och hälsa i våra samhällen.

Genom att ha god kommunikation med våra kunder och samhällen, strävar vi efter att skapa en dialog där vi kan lära oss av varandra och gemensamt hitta lösningar som främjar social hållbarhet.

På SFAB är vi stolta över att ha utvecklat ett flertal initiativ som har bidragit till social hållbarhet i våra samhällen. Vi tror att genom att arbeta tillsammans med våra kunder, partners och samhällen kan vi skapa en mer hållbar framtid för oss alla. Tillsammans kan vi göra en positiv inverkan på våra samhällen och skapa en mer hållbar framtid för alla.

Attraktiv och trygg arbetsplats

Grunden för en framgångsrik verksamhet är engagerade, motiverade och kompetenta medarbetare.

Mer om attraktiv och trygg arbetsplats

Uppförandekod för leverantörer

Vi har en uppförandekod för leverantörer som baseras på FN's Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande.

Mer om uppförandekod för leverantörer

Vi besöker gärna er skola och berättar om energi och miljö

Vi vill bygga kunskap och lära ut, men också skapa intresse och engagemang bland barn och ungdomar. Vi besöker därför gärna mellanstadieklasser och...

Mer om vi besöker gärna er skola och berättar om energi och miljö