Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Energikartläggning

Att göra en energikartläggning är ett bra sätt att få koll på hur energin används i er verksamhet eller fastighet och var det finns potential att minska energianvändningen och därmed era kostnader och miljöbelastning.

Som er leverantör av fjärrvärme kan vi göra en kartläggning som utgår från er specifika data, vi har också stor samlad kompetens inom energiområdet och kan hjälpa er att komma vidare med åtgärder som föreslås i energikartläggningen.

Vad är en energikartläggning?

En energikartläggning är en genomgång av verksamheten eller fastighetens energianvändning och energibehov. Kartläggningen ger även förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att minska energianvändningen och utgör ett bra beslutsunderlag för hur ni kan prioritera ert fortsatta energieffektiviseringsarbete.

Hur går det till?

En certifierad energiexpert går igenom verksamheten eller fastigheten tillsammans med er. I kartläggningen analyseras all energianvändning vilket innefattar en översyn av klimatskal (väggar, fönster och tak), tekniska system för värme, varmvatten, ventilation och fastighetsel samt övrig energianvändning.

Från besöket får ni en slutrapport med prisuppskattade åtgärdsförslag presenterade i ett internräntediagram. Vi går igenom slutrapporten tillsammans med er och svarar på eventuella frågor eller funderingar på hur ni kan gå vidare. Energikartläggningen ger bland annat svar på vilka åtgärder som är lämpliga och lönsamma, åtgärdernas återbetalningstid, hur ni kan optimera er energianvändning och i vilket skick era tekniska system är.

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig med mer information.