Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Felsökning på din fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentralen är hjärtat i ditt uppvärmningssystem och ansvarar för att distribuera värmen i ditt hem eller företag. Ibland kan dock problem uppstå och det är viktigt att ha en pålitlig felsökningspartner för att hålla systemet igång.

Vårt erfarna team av tekniker är specialiserade på felsökning på fjärrvärmecentraler och värmeväxlare. Vi förstår att en felaktig fjärrvärmecentral kan leda till högre energikostnader och en obehaglig inomhusmiljö. Våra tekniker är utbildade för att snabbt och effektivt identifiera och åtgärda problem med din central.

Vi erbjuder också regelbundet underhåll av din fjärrvärmecentral för att minimera risken för framtida problem. Vårt mål är att se till att din central fungerar på toppnivå och att du sparar pengar på lång sikt. Du kan läsa mer om våra serviceavtal i via menyn till höger.

Nedan har vi samlat ett par instruktionsfilmer för enklare åtgärder som kan hjälpa dig med din fjärrvärmecentral. Behöver du hjälp med inställningar på din fjärrvärmecentral? Kontakta oss idag för professionell felsökning och service av din fjärrvärmecentral och centrala värmeväxlare. Vi är din pålitliga partner för alla dina uppvärmningsbehov.

Kallt i hela huset

Orsak Åtgärd
Lågt tryck i värmesystemet.

Fyll på vatten i värmesystemet. 

Luft i värmesystemet.

Lufta elementen samt kontrollera trycket efter utförd luftning.

Ingen el till fjärrvärmecentralen. 1. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen.
2. Kontrollera säkringarna.
3. Kontakta SFAB.
Cirkulationspumpen har stannat. 1. Kontrollera säkringarna.
2. Försök starta pumpen genom att knacka på pumphuset eller hjälp till med skruvmejsel i centrum av pumpen
3. Kontakta SFAB för eventuellt pumpbyte.
Utegivaren är trasig. Kontakta SFAB.

Kallt i delar av huset

Orsak Åtgärd
Luft i värmesystemet.

Lufta elementen samt kontrollera trycket efter slutförd luftning.

Ventilerna på elementen har fastnat. 1. "Motionera" ventilerna.
2. Kontakta SFAB.

Låg temperatur på varmvattnet

Orsak Åtgärd
Temperaturinställningen behöver justeras. Instruktionsfilmer för att ställa in rätt temperatur på din fjärrvärmecentral.
Fel på reglerventil för varmvattnet. Kontakta SFAB för för eventuellt byte/service.  

Hög temperatur på varmvattnet

Orsak Åtgärd
Temperaturinställningen behöver justeras. Titta i instruktionsboken för din fjärrvärmecentral hur du ställer in rätt temperatur.
Fel på reglerventil för varmvattnet. Stäng av varmvattnet och kontakta SFAB.