Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Attraktiv och trygg arbetsplats

Grunden för en framgångsrik verksamhet är engagerade, motiverade och kompetenta medarbetare. 

Kompetensutveckling

För att kunna möta framtida utmaningar arbetar vi med kompetensförsörjning genom såväl vidareutveckling av anställda som att skapa en arbetsplats som attraherar nya medarbetare. För att ta tillvara på kompetens och erfarenhet samt underlätta generationsväxlingar erbjuder vi äldre medarbetare en modell med minskad arbetstid. Anställda över 62 år har möjlighet att arbeta 80 procent med 90 procents lön och 100 procent pensionsavsättning. Anställda över 63 år har möjlighet att arbeta 60 procent med 80 procents lön och 100 procent pensionsavsättning.

Medarbetarengagemang

Vi genomför årliga medarbetarundersökningar med syfte att ta reda på hur våra medarbetare uppfattar SFAB inom områden som teameffektivitet, ledarskap, engagemang och psykosocial arbetsmiljö. Utifrån resultatet tar medarbetarna sedan på avdelningsnivå respektive ledningsgrupp fram handlingsplaner att arbeta med framåt.

Hälsa och säkerhet

Vi vill uppmuntra till en hälsosam livsstil och förutom ett förmånligt friskvårdsbidrag och ett eget gym erbjuder vi alla medarbetare ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter såsom yoga, tabatapass och massage. Vartannat år erbjuds samtliga anställda även en hälsoundersökning och för att underlätta för våra medarbetare att ha en bra balans mellan arbete och fritid tillämpar vi förtroendearbetstid.

Säkerheten ska alltid komma först. Vi verkar i arbetsmiljöer där allvarliga risker kan uppstå framför allt i trafiken samt i anslutning till varmt vatten och ånga. För att motverka olyckor arbetar vi bland annat med riskbedömningar, utbildning, rutiner, egenkontroller och avvikelsehantering. Alla chefer, arbetsledare och skyddsombud genomgår regelbundet arbetsmiljöutbildning och för medarbetarna har vi en årlig obligatorisk webbaserad säkerhetsutbildning anpassad för vår verksamhet.