Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

En flygande besiktning av fjärrvärmenätet

Under de närmaste nätterna kommer invånare i Botkyrka, Huddinge och Salem kunna märka att ett mindre flygplan flyger på låg höjd nattetid. Men det finns ingen anledning till oro. Det är bara vi på SFAB som genomför termografering av fjärrvärmeledningar för att upptäcka eventuella läckor och värmeläckage.

Uppdatering: Vi är nu klara med flygningarna.

Vad är en termografering?

En termografering innebär förenklat att vi fotograferar fjärrvärmenätet. Det gör vi i våra leveranskommuner Huddinge, Botkyrka och Salem med värmekamera från ett flygplan. Med hjälp av flygburen termografering kan dolda, underjordiska läckor på ledningarna lokaliseras. Mätningarna görs med en avancerad värmekamera som ger skarp bild på stort avstånd, i hög hastighet. Det ger temperaturvärden med hög noggrannhet som vi sedan använder för analys.

Att snabbt kunna identifiera läckor på detta sätt är viktigt för att undvika onödig miljöbeslastning. När läckor hittas i tid slipper även boende längre avbrott på grund av stora reparationsarbeten.

Måste ni göra det på nätterna?

Ja, tyvärr. För att värmekameran ska kunna fånga eventuella läckor krävs rätt förhållanden. Det behöver till exempel vara minusgrader, klar himmel och snöfritt.

Går det inte att använda drönare?

Drönare är smidiga på många sätt men är inte lika effektiva som ett flygplan vilket gör att termograferingen skulle ta väldigt många fler nätter att genomföra. Drönarflygningar är också ett mycket dyrare alternativ än flygplan.

Går det inte att använda elflyg?

Tyvärr finns det idag ingen leverantör som utför detta arbete med elflyg. Tekniken är ännu inte färdigutvecklad och räckvidden är begränsad. Med utvecklad teknik kan det absolut bli ett alternativ för framtiden, vilket vi kommer att bevaka och föra dialog med vår leverantör om.

Ett exempel på läcka som hittades vid en tidigare termografering med flygplan i våra kommuner.

Tid och plats

Flygningarna genomförs över Huddinge, Botkyrka och Salem. Flygningarna är väldigt väderberoende vilket gör det svårt att ge en exakt tid. Fel väderförhållanden kan tvinga oss att skjuta upp termograferingen till en annan natt, men nu kan vi bekräfta datumen.

Bekräftade datum
Nätterna 3 april-5 april