Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

704 nya bostadsrätter i Alby 
"En kärleksförklaring till det urbana livet"

Så beskriver byggföretaget Titania det nya bostadsområdet på sin hemsida Tingstorget.nu. Och visst är det ett spännande projekt i en dynamisk omgivning, "byggt för en härlig blandning av människor som ska leva och trivas tillsammans".

Tingstorget består av 704 bostadsrätter, belägna högst upp på Albyberget för att ge bästa möjliga utsikt och ljusinsläpp. Det blir totalt 14 hus fördelade på tre bostadsrättsföreningar.

Fjärrvärme givet val

Boende har redan flyttat in i de första husen. Sista tillträde är beräknat till 2019.

– Vid så här stora projekt är fjärrvärme ett givet val, både för dess stora kapacitet och miljövärden, säger Massoud Zolfaghari, projektchef hos Titania, som projekterar och bygger bostäderna.

– Vi undersökte andra uppvärmningslösningar, men vi hade ändå behövt komplettera med fjärrvärme.
Dessutom var infrastrukturen redan på plats, fortsätter Massoud.

Malin Nyberg, från Södertörns Fjärrvärme, utvecklar:
– Området ligger nära en av våra huvudledningar, så förutsättningarna för att välja fjärrvärme var mycket goda,
säger hon.

Enligt Massoud har logistiken varit en utmaning, eftersom många uppgifter måste utföras samtidigt, dessutom i
kuperad terräng.

– Tack vare en tät dialog med Södertörns Fjärrvärme har allt fungerat bra, säger Massoud.

Projekt över flera år

Projektet byggs i etapper och löper över flera år. Installation av fjärrvärmeledningarna måste synkas med husbyggnationen. Det ställer krav på regelbunden kommunikation för att inleda nya arbeten efter hand.

– Vi får besked av Titania när ett nytt hus ska byggas. God planering är avgörande – uppvärmningen måste vara färdig när människor flyttar in, avslutar Malin Nyberg.