Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

På SFAB strävar vi efter att all fakturering ska ske digitalt. Dels för en effektivare hantering för båda parter men framför allt för miljön. I första hand önskar vi e-faktura men i de fall det inte går så fungerar även PDF-fakturor.

Skillnaden mellan e-faktura och PDF-faktura

En e-faktura följer ett helt automatiserat flöde där ingen manuell hantering krävs. Fakturan skickas, mottas och behandlas helt digitalt. En PDF-faktura mailas in som en bild via e-post och kräver därför manuell hantering då uppgifterna ska skrivas över från bilden in i fakturahanteringssystemet.

SFABs faktureringsuppgifter

E-faktura

Företagsnamn:Södertörns Fjärrvärme AB
Organisationsnummer: 556132-1174
e-fakturaadress Peppol: 0007:5561321174
e-fakturaadress (ISO): 00075561321174
e-fakturaleverantör: Basware

PDF-faktura

PDF-fakturor skickas via mail till [email protected].