Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Sponsring

SFAB’s sponsring syftar till att stärka förtroendet för vårt varumärke och bidra till att öka kunskapen om fjärrvärmens roll i det hållbara samhället. Detta gör vi genom att ta ett aktivt ansvar och stötta det lokala samhället vi verkar i.

Vad vi engagerar oss i

De samarbeten vi ingår ska leda till ömsesidig nytta och bygga på motprestation från den sponsrade parten. Sponsringen kan ske med såväl finansiella som personella resurser, men även med material eller tjänster.

Vi sponsrar engagemang som bidrar till det lokala samhällets utveckling och ser gärna inriktning på miljö- och/eller hållbarhet.

Vår sponsring sker i huvudsak i samarbete med organisationer/verksamheter med engagemang i barn, ungdomar eller i samhället utsatta grupper.

Förutsättningar för vår sponsring

Vår sponsring bygger alltid på samarbetsavtal som utvärderas löpande.

Vi tar oss rätten att bryta avtal i fall där den sponsrade parten burit sig åt på ett sätt som kan skada vårt anseende och varumärke, t.ex. genom oetiskt eller brottsligt beteende.

Sponsring hanteras av vår marknadsavdelning och beslut om sponsring görs av Marknadschef eller VD.

Vad vi inte engagerar oss i

  • Verksamheter som strider mot våra värderingar, moral eller miljöhänsyn.
  • Verksamheter som inte följer FN’s barnkonventions riktlinjer.
  • Politiska eller religiösa organisationer.
  • Elitsatsningar, vare sig enskilda personer eller lag.

Förfrågan om sponsring/samarbete

Vi hanterar sponsoransökningar två gånger per år, 15 mars respektive 15 september. Prövning sker endast av ansökningar som skett via formuläret nedan.