Tillsammans för ett hållbart samhälle

När vår fjärrvärme byggdes ut under 1970-talet var det för att skapa ett miljömässigt och tryggt energisystem i vårt lokala samhälle. Sedan dess har det gått drygt 50 år och klimat- och miljöfrågan är viktigare än någonsin. Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och det är bara tillsammans vi kan vända utvecklingen. Vi på SFAB har alltid haft samhällsansvar som en drivkraft i vårt arbete och vi ser dagligen den insats vår fjärrvärme gör. Fjärrvärme är en viktig part i ett klimatsmart energisystem som bygger på ett utpräglat kretsloppstänkande. Ett system som värnar om naturresurserna, tar vara på samhällets avfall, ger oss både värme och elektricitet och minskar klimatpåverkande utsläpp.

Förväntningar på att företag arbetar hållbart blir allt högre från samhälle och kunder och det är bra. Vi lovar att fortsätta göra allt vi kan för att bygga ett hållbart samhälle och att göra det tillsammans med våra kunder. Inget enskilt företag eller enskild individ kan klara klimatmålen, men tillsammans har vi stora möjligheter.