Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Hållbarhetsredovisning 2023

2023 var ett år som präglades av en orolig omvärld där säkerhetsläget försvårades, inflationen steg och bränslepriserna ökade. Men det var också ett år där det blev allt tydligare vilken viktig roll fjärrvärmen och kraftvärmen har i ett hållbart energisystem. Vi levererar värme till mer än 50 000 hushåll och företag i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem. Trygg och leveranssäker fjärrvärme som producerats med mer än 99 procent förnybara och återvunna bränslen.

I vår hållbarhetsredovisning finner du mer om året som gått, men framför allt om hur vi arbetar med olika hållbarhetsfrågor. Du kan läsa om vårt engagemang i samhället, våra miljövärden, årets kundundersökning, arbetsmiljöinsatser och mycket mer. Det är intressant läsning som du inte vill missa.

Du finner hållbarhetsredovisningen här