Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Hållbarhetsredovisning 2022

2022 var ett år som präglades av en orolig omvärld där energisystemet sattes i gungning, elpriserna och inflationen rusade och säkerhetsfrågorna blev viktigare än någonsin. Men det var också ett år där det blev allt tydligare vilken viktig roll fjärrvärmen och kraftvärmen har i ett hållbart energisystem. Vi levererar värme till mer än 50 000 hushåll och företag i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem. Trygg och leveranssäker fjärrvärme som producerats med mer än 99 procent förnybara och återvunna bränslen.

I vår hållbarhetsredovisning finner du mer om året som gått, men framför allt om hur vi arbetar med olika hållbarhetsfrågor. Du kan läsa om vårt engagemang i samhället, våra miljövärden, årets kundundersökning, arbetsmiljöinsatser och mycket mer. Det är intressant läsning som du inte vill missa.

Du finner hållbarhetsredovisningen här