Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Hållbarhetsredovisning 2021

Vi levererar värme till mer än 50 000 hushåll och företag. 2021 handlade det om 1 TWh fjärrvärme som producerats med 99% förnybara och återvunna bränslen. Det var ett år som präglades av pandemin och dess påverkan på samhället, men för oss handlade det också om fortsatt förändringsresa och stor tillförsikt inför framtiden. Trots att året avslutades med en rejäl köldknäpp, där utmaningarna i det nationella energisystemet blev mer påtagliga än någonsin, fortsatte vi även att leverera trygg värme till våra kunder oavsett väder och vind. 

I vår hållbarhetsredovisning finner du mer om året som gått, men framför allt om hur vi arbetar med olika hållbarhetsfrågor. Du kan läsa om vårt engagemang i samhället, våra miljövärden, årets kundundersökning, arbetsmiljöinsatser och mycket mer. Det är intressant läsning som du inte vill missa.

Du finner hållbarhetsredovisningen här